Announcement About Church Attendance

  Dear faithful, As you may know the city of Toronto is currently in Grey Zone. According to the directions established by the officials, starting March 15, 2021, we can welcome very limited number of attendees (50 people) to our church. Kindly contact the church office in advance to register your names before coming to… Read More »

Յարեաւ Աստուած եւ ցրուեցան ամենայն թշնամիք նորա – Ժամագիրք

«Յարեաւ Աստուած եւ ցրուեցան ամենայն թշնամիք նորա։» (Ժամագիրք) Սիրելիներս, Այսօր Յարուցեալ Յիսուս կը դիմէ մեզմէ իւրաքանչիւրին ըսելով, «Ես եմ Յարութիւնը եւ կեանքը: Ան որ ինծի կը հաւատայ, թէպէտեւ մեռնի՝ պիտի ապրի: Իսկ ան որ ողջ է եւ ինծի կը հաւատայ՝ երբէք պիտի չմեռնի: Կը հաւատա՞ս ըսածիս:» Արդ եկէ՛ք միանանք Մարթային եւ միասնաբար պատասխանենք մեր Տիրոջ,… Read More »

God is risen, and all his enemies are scattered – Book of Hours

  Dear faithful, Today Resurrected Jesus addresses each one of us and says, « I am the resurrection and life. He who believes in me shall live, even though he dies. And he who is alive and believes in me, shall never die. Do you believe what I say?»  Let us join Martha and respond… Read More »

Christ is born and revealed – Blessed is the revelation of Christ

Christ is born and revealed Blessed is the revelation of Christ   Dear compatriots, On the occasion of the New Year and Christmas I greet you and pray that 2021 be a blessed year and one of good deeds of faith and health for all of you. During the year 2020, our compatriots in Armenia… Read More »

Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ – Օրհնեալ է Յայտնութիւնն Քրիստոսի

  Քրիստոս Ծնաւ եւ Յայտնեցաւ Օրհնեալ է Յայտնութիւնն Քրիստոսի   Սիրելի հայորդիներ, Նոր Տարուայ եւ Սբ. Ծննդեան տօներու առթիւ կ՛ողջունեմ Ձեզ եւ կը մաղթեմ, որ գալիք 2021 տարին Ձեր բոլորի համար ըլլայ օրհնաբեր, առողջութեամբ եւ հաւատքի բազում գործերով լի յաջողութեան տարի։ Անցնող տարեշրջանին Հայաստանի եւ Արցախի մէջ բնակող մեր ժողովուրդի զաւակները ոչ միայն պայքարեցին աներեւոյթ… Read More »

Celebrating Souren Agemian

It is with great difficulty that we announce the passing of our devoted AGBU benefactor, Souren Agemian on November 27th, 2020. Larger than life, vibrant, generous, and bright, Souren was always supportive of AGBU’s Mission, initiatives and various programs, including Humanitarian aid in Armenia. Over the years, his annual donations supported numerous activities organized by… Read More »

ECUMENICAL PRAYER IN SUPPORT OF ARTSAKH AND ARMENIA

Organized by the Armenian Interdenominational Committee of Toronto, a Vesper Prayer Service took place at the Holy Trinity Armenian Apostolic Church on Saturday, November 14, 2020, at 6:00 PM, dedicated to peace in Artsakh/Nagorno Karabagh and Armenia. Attending the Prayer Service from sister churches were His Eminence Thomas Cardinal Collins, the Archbishop of Toronto; His… Read More »

ԷԿՈՒՄԷՆԻԿ ԱՂՕԹՔ ԱՐՑԱԽԻ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԶՕՐԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ

    Կազմակերպութեամբ Թորոնթոյի Միջ-Յարանուանական Մարմնի, Շաբաթ, 14 Նոյեմբեր, 2020-ի երեկոյեան ժամը 6:00-ին, Թորոնթոյի Սուրբ Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ մէջ կատարուեցաւ Խաղաղական եւ Հանգստեան Ժամերգութիւն՝ նուիրուած Արցախի եւ Հայաստանի Զօրակցութեան եւ Խաղաղութեան:        Աղօթահաւաքին Թորոնթոյի քոյր եկեղեցիներէն մասնակցեցան  Գերապայծառ Գարտինալ Թամըս Քրիսթըֆըր Քոլինզը (Թորոնթոյի  համայնքի Առաջնորդ), Գերաշնորհ Տէր Աթենակորոս Եպիսկոպոսը (Գանատայի Յոյն Ուղղափառ Եկեղեցւոյ Առաջնորդարան), … Read More »

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՅՈՐԴՈՐԸ ԿՈՐՈՆԱՒԻՐՈՒՍԻ ՀԱՄԱՒԱՐԱԿԻ ԱՌՆՉՈՒԹԵԱՄԲ

Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, Մտահոգութեամբ եւ աղօթքով ենք հետեւում կորոնաւիրուսի համաւարակի շուրջ աշխարհում տեղ գտնող զարգացումներին: Այս դժուարին ժամանակներում, երբ մարդկութիւնը փոթորկուած է համաւարակի վտանգով, որից անմասն չէ Հայաստան աշխարհը, եւ խռովայոյզ է նաեւ մեր կեանքը, հայրաբար յորդորում ենք մեր հոգեւոր հայրերին եւ հաւատացեալ ժողովրդին՝ առաւելագոյն զգուշութիւն ցուցաբերել եւ խուսափել հանրային շփումներից եւ կուտակումներից։  Կոչ ենք… Read More »

AN APPEAL FROM HIS HOLINESS KAREKIN II, ON COVID-19

His Holiness Karekin II, the Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, has issued the following urgent appeal on the Coronavirus pandemic Dear Faithful: We are following with concern and prayer the developments around the globe regarding the Coronavirus. These are difficult times, when the world—including Armenia—is troubled by a pandemic, with disturbance to our… Read More »

Events