Fathers’ Day Picnic

On Sunday, June 16, 2019 the Holy Trinity Armenian Church’s Annual Fathers’ Day Picnic at Milne Dam Conservation Park was organized by the Parish Council and the Women’s Guild. Please click on image below for more pictures.

IMPORTANT NOTE About June 16th

  Dear Parishioners, On Sunday, June 14th we are celebrating Fathers’ Day at Milne Dam Conservation Park. The Holy Trinity Armenian Church will be closed on June 16th A prayer service and blessing of Fathers will be conducted by Fr. Zareh Zargarian at the picnic site. We look forward to have a wonderful time with… Read More »

“Hrashapar” and Divine Liturgy

On Sunday, June 2, 2019, “Hrashapar” (wondrously glorious) service was held in Holy Trinity Armenian Church in honour of His Grace Bishop Abgar Hovakimian, the newly re-elected Primate of the Armenian Church Canadian Diocese. Following the Divine Liturgy, Fr. Zareh Zargarian appreciated Mrs. Hera Kavoukian and her family’s donation to Holy Trinty Armenian Church’s Endowment… Read More »

His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, re-elected Primate of the Armenian Church Diocese of Canada

Գերաշնորհ Տէր Աբգար Եպս. Յովակիմեանը Գանատահայոց Թեմի Վերընտրուած Առաջնորդ  25 Մայիս 2019-ին, Օթթաուայի Սուրբ Մեսրոպ Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ հիւրընկալութեամբ տեղի ունեցած Թեմական Պատգամաւորական 36-րդ Ժողովի ընթացքին՝ Գերաշնորհ Տէր Աբգար եպս. Յովակիմեանը վերընտրուեցաւ Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդ:  His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, re-elected Primate of the Armenian Church Diocese of Canada On May 25, 2019, His Grace Bishop… Read More »

URGENT – Your Attention is Required!

Dear Saturday School Community, I would like to first thank you for your support and for your cooperation.  I appreciate your communications with politicians regarding the possible budget cuts to the International Languages Program, which will affect the operation of our school at Forest Manor P.S.   We are continuing to seek advice as to how… Read More »

Welcoming Two of the Candidates for the Elections of the Diocesan Primate

On May 21, 2019, Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the Armenian Church Canadian Diocese and the Parish Priest of the Holy Trinity Armenian Church of Toronto welcomed two members of the Brotherhood of Holy Etchmiadzin, Very Rev. Fr. Nerseh Khalatyan, and Very Rev. Fr. Isahak Poghosyan who are two of the candidates for… Read More »

Urgent Action Required for Armenian Saturday School

Dear Faithful Parishioners, The challenges of living in the Diaspora are numerous and varied, sometimes they appear without warning and it can threaten our efforts to keep our Armenian language, culture, faith and identity and pass them to future generations. Our beloved St. Sahag and St. Mesrob Armenian Saturday School was established 63 years ago… Read More »

98th Annual Assembly of Holy Trinity Armenian Apostolic Church

The 98th and 2nd Annual Assembly of Holy Trintiy Armenian Apostolic Church of Toronto and «Barev» Canadian Armenian Community Services Centre respectively took place on Sunday, April 28, 2019, at 2:30 pm in the «Magaros Artinian» hall of the church. The assembly was under the auspices of the Primate, His Grace Bishop Apkar Hovakimian. Present… Read More »

Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ 98-րդ Ընդհանուր Անդամական Ժողով

Մատաթ Բ. Մամուրեան Թորոնթոյի Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ 98-րդ  եւ գանատահայ համայնքներու ծառայութեան «Բարեւ» Կեդրոնի 2-րդ տարեկան անդամական ժողովը գումարուեցաւ Կիրակի, 28 Ապրիլ 2019ի յետ միջօրէի ժամը 2:30-ին եկեղեցւոյս «Մակարոս Արթինեան» Սրահին մէջ: Նախագահութեամբ թեմիս բարեխնամ Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Աբգար Եպս. Յովակիմեանի, ժողովին ներկայ էին, փոխառաջնորդ եւ եկեղեցւոյս հովիւ Տ. Զարեհ Աւագ Քհնյ. Զարգարեան… Read More »

A Letter of Appreciation