H. E. Anahit Harutyunyan, Ambassador of Armenia’s Visit to Holy Trinity Armenian Church of Toronto

On Thursday, September 19, 2019, Her Excellency Anahit Harutyunyan, Ambassador of the Republic of the Armenia to Canada paid a visit to the Holy Trinity Armenian Church of Toronto. Mrs. Ambassador was accompanied by the Honorary Consul of the Republic of Armenia in Toronto, Mr. Varoujan Lapoyan , Ms. Mariam Virabyan and Mr. Khoren Mardoyan… Read More »

Celebrating The Victorious Battle of Mousa Ler and Blessing of Offering

  On Saturday, September 14, 2019, Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the Armenian Church Diocese of Canada and Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church joined by Rev. Fr. Hayari Tanashian and Deacon Nurhan Ipekciyan, invited parishioners to gather where the traditional harissa was being cooked. Following the blessing of offering, everyone was… Read More »

St. Sahag and St. Mesrob Armenian Saturday School Re-opens on September 14th

Dear Parents and Grandparents,  St. Sahag and St. Mesrob Armenian Saturday School re-opens on September 14th. Please visit the school’s new website for information and registration. Wishing all students, teachers, parents a successful year ahead! *** ՏՆՕՐԷՆԻ ՊԱՏԳԱՄ 2019-2020 Բարի եկած էք Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգային Շաբաթօրեայ Վարժարանի 64-րդ ուսումնական տարեշրջանին։ Կազմ ու… Read More »

Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔ. ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՆՈՐԱԿԱԶՄ ՍՈՒՐԲ ԽՈՐԱՆԻ ՀՈԳԱՏԱՐ ՄԱՐՄԻՆԸ

Ս. ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔ. ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՆՈՐԱԿԱԶՄ ՍՈՒՐԲ ԽՈՐԱՆԻ ՀՈԳԱՏԱՐ ՄԱՐՄԻՆԸ՝ Տիկին Շաքէ Վեզիրեան- Սոսոյեան Տիկին Լորանս Նալպանտեան- Սարգիսեան Տիկին Արաքսի Արթինեան- Շահինեան   Սիրով կը յայտնէ, թէ մեր սուրբ եկեղեցւոյ պայծառացման նպաստելու նպատակով յանձն առած է Եկեղեցւոյ եւ անոր Սուրբ Խորանի հոգատարութիւնը՝ մաքրութիւն, զարդարում, եկեղեցական սպասներու եւ զգեստներու հոգատարութիւն, տաղավար եւ տօնական օրերու պատրաստութիւն եւ այլն:   Սիրելի Հաւատացեալներ, կը հրաուիրենք… Read More »

In Memory of the Honourable George W. Vari P.C.

HTAC Press Office On Saturday, August 24, 2019 Madame Helen Vari, President of the George and Helen Vari Foundation and Member of the Order of Canada, for her philanthropic work, volunteer contributions, and for her extensive service to educational, cultural and social initiatives held her annual Garden Party in memory of her beloved husband, The… Read More »

Աստուածածնայ Տօնի Առթիւ Ս. Պատարագ եւ Խաղողի Օրհնութիւն

  Մատաթ Մամուրեան   Հայ եկեղեցւոյ հինգ տաղաւար տօներէն չորրորդն է Ս. Կոյս Աստուածածնի վերափոխման տօնը։ Այս տօնը Աստուածածնի նուիրուած տօներուն գլխաւորն ու հնագոյնն է։ «Վերափոխումն Ս. Աստուածածնի» տօնը կը յիշատակէ Տիրամօր այս աշխարհէն մեկնիլն ու երկինք վերափոխուիլը։ Շաբաթ, 17 Օգոստոս, 2019-ի երեկոյեան ժամը 7։00-ին տեղի ունեցաւ նախատօնակը Վերափոխումն Ս. Աստուածածնայ տօնին, Թորոնթոյի Ս. Երրորդութիւն… Read More »

Rev. Fr. Hayari Tanashian’s Inaugural Divine Liturgy at Holy Trinity Armenian Church

HTAC Press Release With the fatherly blessing of His Grace Bishop Abgar Hovagimian, Primate of The Armenian Church of Canada, on Sunday, August 4, 2019, Rev. Fr. Hayari Tanashian, the newly appointed Assistant to the Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church of Toronto, celebrated his inaugural Divine Liturgy and delivered the sermon of the… Read More »

Արժ. Տէր Հայարի Քհնյ. Թանաշեանի Անդրանիկ Սուրբ Պատարագը Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Մէջ

Ս.Ե.Հ.Ա. Եկեղեցւոյ Մամլոյ Գրասենեակ   Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տէր Աբգար Եպս. Յովակիմեանի հայրական օրհնութեամբ, Կիրակի, Օգոստոս 4, 2019-ին, Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ պատարագեց եւ քարոզեց Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւի նորանշանակ Օգնական՝ Արժ. Տէր Հայարի Քհնյ. Թանաշեան: Ս. Պատարագի ընթացքին Գանատահայոց Թեմի Փոխառաջնորդ եւ Եկեղեցւոյս Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տ. Զարեհ… Read More »

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

  Գանատահայ Համայնքի Ծառայութիւններու «Բարեւ» Կեդրոնի հովանաւորութեան տակ գործող Ս. Սահակ եւ Ս. Մեսրոպ Ազգ. Շաբաթօրեայ վարժարանը կարիքը ունի ուսուցիչներու` դասաւանդելու նախակրթարանի ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՅԵՐԷՆ բաժնի առաջինէն մինչեւ չորրորդ դասարաններուն մէջ։ Հետաքրքրուողներէն կը խնդրուի ներկայացնել իրենց ինքնակենսագրականը- resume հետեւեալ ե նամակին  principalstsahagstmesrob@gmail.com Շնորհակալութիւն

Presentation of the letters of credence by the Ambassador of Armenia to Canada

On July 9, 2019, His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, Primate, upon the invitation of Her Excellency Anahit Harutyunyan, Ambassador of the Republic of Armenia to Canada, attended the Ceremony of the presentation of letters of credence to Her Excellency the Right Honourable Julie Payette, Governor General of Canada, held at the Citadelle of Quebec. Upon… Read More »

Events

  • No events