ANNOUNCEMENT – Holy Trinity Armenian Church Special Membership Meeting

Armenian text follows. ANNOUNCEMENT Holy Trinity Armenian Church Special Membership Meeting November 11, 2018 On Sunday, November 11, 2018 at 2:00 PM a special membership meeting of Holy Trinity Armenian Church was convened under the presidency of His Grace Bishop Abgar Hovakimian, Primate. This meeting was significant due to its impact on the Toronto Armenian… Read More »

INVITATION TO URGENT MEMBERSHIP MEETING -OPEN TO THE COMMUNITY-

Dear Faithful, The Pastor and the Parish Council of the Holy Trinity Armenian Church invite you to a special Membership Meeting that will have a broad impact on the entire Armenian community. This meeting will take place on Sunday November 11, 2018 at 2:00pm in the “Magaros Artinian” Hall, presided by His Grace Bishop Abgar Hovakimian,… Read More »

Announcement by the Armenian Holy Apostolic Church, Canadian Diocese Board of Trustees

Scroll down for English   Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցի, Գանատայի Թեմ Կալուածոց Աւանդապահ Մարմնի Յայտարարութիւն  Խոր ցաւով ու յուսախաբութեամբ իմացանք ՀԲԸՄ-ի Կեդրոնական Վարչութեան Թորոնթոյի Արմէն Օնթարիոյի կողմէ փոխանցուած այն որոշումին մասին, որ Հայց. Առաք. Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ կից գտնուող Թորոնթոյի ՀԲԸՄ կեդրոնը առք ու վաճառքի համաձայնագիր ստորագրած է Centennial College–ի հետ, երբ միաժամանակ, փոխադարձ քննարկումներ… Read More »

Sunday Bulletin Nov. 4, 2018

Important Announcement

IMPORTANT ANNOUNCEMENT On Tuesday October the 30th at 8:00 p.m., upon the invitation of the Pastor and Parish Council of the Holy Trinity Armenian Church, an urgent meeting was held at the Maral Ishkhanian Hall of the Church. The meeting was presided by the Vicar of the Diocese of Armenian Church and Parish Priest, Rev…. Read More »

A Memorial Service for Charles Aznavour

On Sunday, October 7, 2018 a requiem service was conducted in memory of beloved artist and philanthropist Charles Aznavour at Holy Trinity Armenian Church of Toronto. The Divine Liturgy was celebrated by Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the Armenian Church Canadian Diocese and Parish Priest of the Holy Trinity Armenian Church. Fr. Zargarian… Read More »

Republic of Armenia’s Independence Day

On Sunday, September 22, 2018 His Grace Bishop Abgar Hovakimian, Primate of the Armenian Church Canadian Diocese celebrated the Divine Liturgy at Holy Trinity Armenian Church assisted by Rev. Archpriest Zareh Zargarian, Vicar and Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church. On the occasion of Republic of Armenia’s 27th Anniversary of Independence, a special Flag… Read More »

Celebrating The Victorious Battle of Mousa Ler and Blessing of Offering

On Saturday, September 15, 2018, Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the Armenian Church Diocese of Canada and Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church joined by Deacon Nurhan Ipekciyan, invited parishioners to gather where the traditional Harissa was being cooked.     Following the blessing of offering, everyone was joined in celebration at… Read More »

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴ՝ ՎԱՀԱՆ ԵՊՍ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ ՄԷՋ

ՖՐԱՆՍԱՅԻ ՀԱՅՈՑ ԹԵՄԻ ԱՌԱՋՆՈՐԴ՝ ՎԱՀԱՆ ԵՊՍ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆ ԹՈՐՈՆԹՈՅԻ ՄԷՋ Յարութիւն Դերձակեան Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միաբան, Ֆրանսայի Հայոց թեմի առաջնորդ, հայաստանեայց եկեղեցւոյ Եւրոպայի հայրապետական պատուիրակ, Ս. Էջմիածնի Գերագոյն Խորհուրդի անդամ՝ Գերշ. Տ. Վահան Եպս. Յովհաննէսեան մասնաւոր հրաւէրով Թորոնթօ ժամանած էր։ Սրբազան հայրը այս պատեհ առիթէն օգտուելով  26 Օգոստոս 2018 Կիրակի առաւօտ, իր օրհնաբեր այցելութիւնը պարգեւեց… Read More »

St. Mary’s Assumption & Blessing of Grapes

Sunday, August 12, 2018 St. Mary’s Assumption Day & Blessing of Grapes Ceremony. The Divine Liturgy was celebrated by His Eminence Archbishop Avak Asadourian, Primate of the Armenian Church Diocese of Iraq assisted by Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the Armenian Church Diocese of Canada and Parish Priest of Holy Trinity Armenian Apostolic… Read More »