Visiting Seniors on Easter

On April 4 and 5, 2018, Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of Canadian Diocese and Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church, visited the seniors in Fieldstone Seniors’ Home and Seniors Health Centre to conduct the prayer service and congratulate the Easter. The volunteers of Holy Trinity Armenian Church’s Visitation Committee, a branch of… Read More »

Hon. Yervant Amenian in Toronto

Honorable Yervant Amenian, Member of Parliament – Kurdistan Region of Iraq paid a visit to Holy Trinity Armenian Church on March 28, 2018. Vicar and Parish Priest, Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian welcomed the guests at church. Mrs. Rosin Imasdounian, Chair of Parish Council amd Mr. Ohan Ohanessian, Diocesan Delegate Member were present during the… Read More »

Easter Sunday – Սուրբ Զատիկ

Easter: the feast of the Resurrection of our Lord Jesus Christ. Supplementing each other the Gospels convey the miracle of Christ‘s resurrection (Matthew 28:18, Mark 16:1-10, Luke 24:1-12, John 20:1-10). The oil bearing women went to the tomb to anoint Jesus with sweet spices and they said among themselves: “Who will roll away the stone… Read More »

Holy Saturday – Աւագ Շաբաթ

Ճրագալոյց Սբ. Զատկուայ; Շաբաթ, Մարտ 31, 2018 – Պատարագիչ եւ Քարոզիչ՝ Գերշ. Տէր Աբգար Եպիսկոպոս Յովակիմեան, Առաջնորդ Գանատահայոց Թեմի Սուրբ Երրորդութիւն Հայց.Առաքելական Եկեղեցի, Թորոնթօ: Easter Eve – Saturday, March 31, 2018, the Scripture reading of Books of the Prophets started at 5:00PM. Special thanks to Mrs. Sirvart Mikaelian for preparing the readers and to our… Read More »

Washing of the Feet Service

Ոտնլուայ – Washing of the Feet Service at Holy Trinity Armenian Church On Thursday, March 29, 2017 the ceremony of the Washing of the Feet took place at Holy Trinity Armenian Church of Toronto. The students of graduating class of St. Sahag & St. Mesrop Armenian Saturday School took part in this ceremony. Christ, displaying… Read More »

Palm Sunday 2018

PALM SUNDAY – March 25, 2018 The members of Armenian Church Youth Organization of Canada (ACYOC) and Barev Centre participated in Sunday Mass and were blessed by Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar & Parish Priest. During his sermon, Fr. Zargarian emphasised on importance of implementing faith in children so it will have everlasting positive… Read More »

Feast of St. Vartan the Captain and Companions

The Feast of St. Vartan the Captain and his 1036 Companions marks their martyrdom 1551 years ago in the battle of Avarayr, fighting for the freedom of conscience and religion for the Armenian Nation. It was to be the first testimony of many to follow that the Armenians were a people who freely chose Christ,… Read More »

Ս. ՎԱՐԴԱՆԱՆՑ ԶՕՐԱՎԱՐՆԵՐՈՒ ԵՒ ՄԱՐՏԻՐՈՍՆԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿՈՒԹԵԱՆ ՕՐ

Փետրուար 8, 2018-ին Հայց. Առաք. Եկեղեցին կը յիշատակէ 451 թուականի Մայիսին, Աւարայրի ճակատամարտին իրենց հայրենիքի, հայ եկեղեցւոյ եւ քրիստոնէական հաւատքի համար նահատակուած Վարդանանց զօրավարներու եւ մարտիրոսներու տօնը: Հայաստանի մէջ քրիստոնէութիւնը որպէս պետական կրօն հաստատուելէն ի վեր Հայ եկեղեցին գործօն մասնակցութիւն բերած է հայրենիքի պաշտպանութեան պայքարին: Պարսից Հազկերտ թագաւորը` 449թ.-ին հրովարտակ կ’արձակէ, որով Պարսից իշխանութեան տակ… Read More »

Feast of St. Ghevond the Priest and His Companions

The Feast of St. Ghevond the Priest and His Companions is dedicated to the blessed memory of the Armenian priests who fought alongside St. Vartan and the entire Armenian Nation for their Christian faith in 451 A.D. in the Battle of Avarayr. The eldest among them was Priest St. Ghevond, and among his companions were… Read More »

Սրբոց Ղևոնդյանց քահանաների հիշատակության օր

Ավանդության համաձայն՝ այդ օրը բոլոր քահանաների տոնն է: Ղևոնդյան քահանաներն Ավարայրի ճակատամարտում սրբացած քաջորդիներն են: Նրանք քայլում էին հայոց բանակի առջևից և իրենց բոցաշունչ խոսքերով քաջալերում, ոգի ու ուժ հաղորդում Քրիստոսի եկեղեցու և հայոց ինքնության համար պարսից զորքերի դեմ ոտքի ելած հայ մարտիկներին: Տարիքով ավագը Ղևոնդ Երեցն էր, ում անվան կողքին հայ պատմիչները հիշատակում են… Read More »

Events