Mrs. Sherly Avedian’s Visit to Holy Trinity Armenian Church

Press Release On November 26, 2019, Mrs. Sherly Avedian, Manager of The Base of World Heritage Site of the Iranian Historical Churches, paid a visit to Holy Trinity Armenian Church of Toronto accompanied by Mr. Vartan Frankian. She was welcomed by Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the Armenian Church Canadian Diocese and Pastor… Read More »

Հանդիպում Սբ. Խորանի Երէց եւ Երիտասարդ Ծառայողներու Հետ

Գանատահայոց Թեմի  փոխառաջնորդ եւ Թորոնթոյի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ՝ Արժ. Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանի եւ Հովիւի օգնական՝ Արժ. Տէր Հայարի Քհնյ. Թանաշեանի հրաւէրով, Շաբաթ՝ 23 Նոյեմբեր, 2019-ի առաւօտեան նախաճաշի սիրոյ սեղանի շուրջ հաւաքուեցան Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ Սբ. Խորանի երէց եւ երիտասարդ ծառայողները: Սեղանի օրհնութենէն եւ բացման աղօթքէն ետք, Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւը բարի գալուստ… Read More »

The Spirit of Giving, Information Session

On November 17th the Board of Trustees of the Endowment Fund at Holy Trinity Armenian Church delivered a highly anticipated and valued informational session called “The Spirit of Giving”.  Close to one hundred participants were present and the objectives of the session focused on: –  Transparently reporting to the parishioners and the community at large, the current… Read More »

Հրաւէր «ՆՈՒԻՐԵԼՈՒ ՈԳԻՆ» Տեղեկատուական Հաւաքին

  Սիրելի Բարեպաշտ Հաւատացեալներ, Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Հիմնադրամի Հոգաբարձութիւնը սիրով կը հրաւիրէ Ձեզ ներկայ գտնուելու տեղեկատուական յատուկ ձեռնարկի, որ տեղի պիտի ունենայ 17 Նոյեմբեր, 2019-ի յետմիջօրէի ժամը 1։30-ին, եկեղեցւոյս ներքնասրահին մէջ: Մեծապէս ուրախ ենք, որ մեր մէջ հիւրաբար ներկայ պիտի գտնուի օրուայ բանախօս՝ Տիար Չարլզ Տէմիրճեան, Ատենապետ՝ Հայ Եկեղեցւոյ Հիմնադրամի Տնօրէններու Խորհուրդին, Նիու Եորք։… Read More »

Invitation to “Spirit of Giving” Information Session

  Dear Faithful, The Holy Trinity Armenian Church Endowment Fund Board cordially invites you to a special informative event to be held on Sunday November 17th, 1:30 PM at our beloved Church, located at 920 Progress Avenue in Toronto. We are pleased to have Mr. Charles Demirjian, Chair of the Board of Directors, Armenian Church… Read More »

Meeting Hon. Jason Kenney, Premier of Alberta.

On Saturday, October 5, 2019, The Honorable Jason Kenney, Premier of Alberta, met with church leaders in Toronto. The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the Armenian Church Canadian Diocese and Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church attended the meeting accompanied by Pastor Peter Nigosian from the Armenian Evengelical Church, Mrs. Rosin Imasdounian,… Read More »

The 75th Anniversary of Canadian Council of Churches

The Canadian Council of Churches was inaugurated 75 years ago in Yorkminster Church of Toronto. In her congratulatory message, Her Excellency the Right Hon. Julie Payette, Governor General of Canada mentioned the important role of Canadian Council of Churches in the last 75 years: “CCC has given religious institutions a platform to celebrate their faith… Read More »

Գանատայի մօտ ՀՀ Արտակարգ եւ Լիազօր Դեսպան՝ Տիկին Անահիտ Յարութիւնեանի Այցը Թորոնթոյի Սբ. Սահակ եւ Սբ. Մեսրոպ Շաբաթօրեայ Վարժարան

English text follows.   Գանատայի մօտ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան՝ Տիկին Անահիտ Յարութիւնեանի այցը Թորոնթոյի Սբ. Սահակ եւ Սբ. Մեսրոպ Շաբաթօրեայ վարժարան Շաբաթ, 21 Սեպտեմբեր 2019-ին, Հայաստանի Հանրապետութեան անկախութեան 28-րդ տարեդարձի եւ դպրոցական վերամուտի առիթով, Թորոնթոյի Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ Սբ. Սահակ եւ Սբ. Մեսրոպ Շաբաթօրեայ վարժարան այցելեց, Գանատայի մօտ ՀՀ արտակարգ եւ… Read More »

H. E. Anahit Harutyunyan, Ambassador of Armenia’s Visit to Holy Trinity Armenian Church of Toronto

On Thursday, September 19, 2019, Her Excellency Anahit Harutyunyan, Ambassador of the Republic of the Armenia to Canada paid a visit to the Holy Trinity Armenian Church of Toronto. Mrs. Ambassador was accompanied by the Honorary Consul of the Republic of Armenia in Toronto, Mr. Varoujan Lapoyan , Ms. Mariam Virabyan and Mr. Khoren Mardoyan… Read More »

Celebrating The Victorious Battle of Mousa Ler and Blessing of Offering

  On Saturday, September 14, 2019, Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the Armenian Church Diocese of Canada and Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church joined by Rev. Fr. Hayari Tanashian and Deacon Nurhan Ipekciyan, invited parishioners to gather where the traditional harissa was being cooked. Following the blessing of offering, everyone was… Read More »