• Bible Quotes: Psalm 32:8 I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye u...

Welcome to Holy Trinity Armenian Church of Toronto

Office Hours: Monday to Saturday 9:00 AM to 4:00 PM     Sunday Divine Liturgy at 10:30 AM to 1:00 PM

Latest News

Inter-Denominational Event Dedicated to

Հայոց Ցեղասպանութեան Նուիրուած Միջ-Յարանուանական Ձեռնարկ Թորոնթոյի Մէջ 24 Ապրիլ, 2017 Կազմակերպութեամբ՝ Թորոնթոյի Միջ-Յարանուանական Մարմնին, հիւրընկալութեան՝ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ: Օրուան բանախօսն էր՝ Գերապատիւ՝ Տ. Գեղարդ Ծ. Վրդ. Քիւսպէկեան, հովիւ՝ Թորոնթոյի Հայ Առքլ. Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ, նիւթ ունենալով՝ «Ցեղասպանութեան Նահատակներուն Սրբադասումը եւ անոր Կարեւորութիւնն ու Աւանդը»: Կատարուեցաւ Բարեխօսական կարգ, երգեցողութեամբ եւ երգեհոնի նուագակցութեամբ՝ Լենա… Read More »

Visit of Hon. Mitzie Hunter, Minister of

On Sunday April 23, 2017, Divine Liturgy was celebrated by the Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian at Holy Trinity Armenian Apostolic Church. Following his sermon, dedicated to 102nd anniversary of the Armenian Genocide, Fr. Zargarian welcomed The Honourable Mitzie Hunter, the Minister of Education and Member of Provincial Parliament for Scarborough-Guildwood and invited her to… Read More »

Visiting Seniors on Easter

The visitation committee members, a branch of Holy Trinity Armenian Church’s Women’s Guild, arrange monthly visits to the Armenian Seniors which is always an uplifting and good day for them. On April 20 & 21, 2017, Rev Archpriest Fr. Zareh Zargarian, the Vicar of the Armenian Church Diocese of Canada and Parish Priest of Holy… Read More »

Faithin Canada 150

On the occasion of Canada’s 150 anniversary, Canadians everywhere are celebrating what makes our country feel like home. We’re celebrating the cornerstone of many people’s daily lives — their faith.Faith in Canada 150 exists to celebrate the role of faith in our life together during the anniversary celebrations in 2017. The Cabinet of Canadians is an… Read More »

View all recent news »

Events