• Bible Quotes: Psalm 32:8 I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye u...

Welcome to Holy Trinity Armenian Church of Toronto

Office Hours: Monday to Saturday 9:00 AM to 4:00 PM     Sunday Divine Liturgy at 10:30 AM to 1:00 PM

Latest News

«ԲԱՐԵՒ» ԿԵԴՐՈՆԻ ՀՊԱՐՏ

Պէթթի Փանոսեան Տեսլականները շօշափելի իրականութեան վերածելը կ՛ենթադրէ անխախտ հաւատք, յարատեւ ջանք ու անսակարկ նուիրում, իսկ երբ այդ տեսլականին առաջնահերթ նպատակներէն մէկն է մշակոյթի ծիրէն ներս ծառայել ու նպաստել Հայրենիք-Սփիւռք կապի ամրապնդման, քայլ մը առաջ անցնելով՝ նոյն այդ տեսլականը կը վերածուի վսեմ առաքելութեան։ Ըստ արժանւոյն, տեղին է յիշել, թէ մշակութային, կրթական, ընկերային ու մարդասիրական ոլորտները ընդգրկող… Read More »

INAUGURATION OF BAREV CENTRE

By: Betty Panossian Transforming visions into a tremendous reality requires an unshakable faith, effort and devotion. When the primary goal of a vision is to serve and contribute towards the strengthening of the relations between Homeland and Diaspora, that vision becomes a mission. This mission of providing cultural, educational, social and humanitarian services to the… Read More »

Barev Centre opens its doors to Canadian

FOR IMMEDIATE RELEASE Canadian Armenian Community Services Centre 922 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5 Tel. 1 (833) HI BAREV (442-2738) www.barevcentre.com    Barev Centre opens its doors to Canadian Armenian community TORONTO, Ont., (September 30) — The Canadian Armenian Community Services Centre, known as Barev Centre, a non-profit organization, will launch on October 15,… Read More »

Բարեւ Կեդրոնի Մեկնարկ

922 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5 Tel. 1(833) HI BAREV (442-2738) www.barevcentre.com Բարեւ Գանատահայ Համայնքի Ծառայութիւններու Կեդրոնի Պաշտօնական Բացում Գանատահայ Համայնքի  Ծառայութիւններու Կեդրոնը, նոր անուանումով` «Բարեւ Կեդրոն», սկիզբ կ՛առնէ Հոկտեմբեր 15, 2017-ին, Թորոնթոյի Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ ներքնայարկին մէջ։ Սոյն ծրագրին մասնակցելու եւ անոր գործունէութեան ուղեկից դառնալու նպատակով, Բարեւ կեդրոնը, որպէս ոչ շահութաբեր… Read More »

View all recent news »

Events