• Bible Quotes: Psalm 32:8 I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye u...
88 Anniversary Banner1928-2016
June2016 Picnic
JULY2016 SATURDAY SCHOOL
June2016 Sunday School
HTAC YOUTH PALM SUNDAY 2016
Volunteers2016
1928 Picnic
18_s
17_s

Welcome to Holy Trinity Armenian Church of Toronto

Office Hours: Monday to Saturday 9:00 AM to 4:00 PM

Latest News

Prime Minister Trudeau Congratulates Fr.

Trudeau_2016

HTAC PRESS OFFICE – The Right Hon. Justin Trudeau, Prime Minister of Canada and The Hon. John McKay, Member of Parliament for Scarborough—Guildwood and the Parliamentary Secretary to the Minister of National Defence, congratulated Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian on his appointment as Vicar of Holy Armenian Apostolic Church Canadian Diocese. On Friday, June 24, 2016… Read More »

Armenian Resource Directory’s Grea

1394196_663758840303377_1938133682_n

HTAC Press Office – The Armenian Resource Directory of Holy Trinity Armenian Church is the proud winner of OPIA awards! One of the important publications of the Holy Trinity Armenian Church in the past decades has been the Telephone Directory. This book has been part of Armenian households of this city all these years, connecting… Read More »

Annual Seniors’ Day

S IMG_1335

HTAC Press Office – The Annual Seniors’ Celebration Day organized by the Visitation Committee of Women’s Guild took place at Holy Trinity Armenian Church of Toronto on Thursday, June 23, 2016. Rev. Fr. Datev Menengichian celebrated the Divine Liturgy assisted by Dn. Nurhan Ipekcyan and Dn. Arman Galstyan. Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, delivered the… Read More »

ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

IMG_0794

– Մատաթ Բ. Մամուրեան Թորոնթոյի Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Վարժարանի ամավերջի հանդէսը տեղի ունեցաւ Կիրակի Յունիս 12, 2016, կեսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, եկեղեցւոյս «Մակարոս Արթինեան» սրահին մէջ:  Հրաւիրեալներու, բարերարներու շարքին ներկայ էին Գանատահայոց Թեմի Փոխ Առաջնորդ եւ եկեղեցւոյս Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տ. Զարեհ Աւագ Քհնյ. Զարգարեան, Թեմական Խորհուրդի Ատենապետուհի Տիկ. Աբէթ Ալբայ, Ծխական… Read More »

View all recent news »