• Bible Quotes: Psalm 32:8 I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye u...
Pilgrims2015
1928 Picnic
First Parish Council of HTAC
Founding Members of HTAC
June2015KindergartenSaturdaySchool
June2015Picnic
June2015SundaySchool
June2015Sassoun
June2015StSahagStMesrop
2015Seniors Day

Welcome to Holy Trinity Armenian Church of Toronto

Latest News

Invitation to Information Session on Spo

2015-09-18 2(19)

Dear Friends, It is with great joy and happiness that we are writing to you in the beginning of a new season where we are all getting ready to be part of upcoming ceremonies, feast days, prayers, events, educational and cultural ongoing activities. At Holy Trinity Armenian Church of Toronto, we celebrate the start of… Read More »

11th Annuall Golf Tournament

DSC06648 3

By Hagop Dokmecian Holy Trinity Armenian Church held its 11th annual Golf Tournament on Sunday September 27, 2015 at Silver Lakes Golf and Conference Centre.  Players arrived to a welcoming registration table followed by lunch and the opportunity to warm up at the range and putting green. The weather cooperated to ensure that all golfers… Read More »

ՅԱՂԹՈՒԹԵԱՆ ՄԻՒՌՈՆԸ ՕՐ

12006691_10153305958864633_4661049992441191933_o

Ս.Ե.Հ.Ա. Եկեղեցւոյ Մամլոյ Գրասենեակ   Կիրակի, Սեպտեմբեր 27, 2015-ին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնոյ մէջ տեղի ունեցաւ հայ եկեղեցւոյ Սրբալոյս Միւռոնի  օրհնութիւն, ձեռամբ՝  Ամենայ Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ. Վեհափառ  Հայրապետի: Միւռոնի օրհնութեան արարողութիւնը՝ Միւռոնօրհնէքը, կատարուեցաւ Վարագայ Սուրբ Խաչի տօնին, որը կը յիշատակէ  Ս. Հռիփսիմէ կոյսի կողմէ Հայաստան բերուած, Տէրունական Խաչափայտի մասունքի հրաշափառ գիւտը: Միւռոնօրհնէքի արարողութեան ներկայ… Read More »

Family FunFest 2015

Fun Fest 2015

The First Family Fun Fest organized by St. Sahag St. Mesrop Armenian Saturday School took place on Saturday, September 19, 2015 at Holy Trinity Armenian Church. The students and their families  celebrated the Independence Day of Armenia together in a warm and happy environment.  There was live music, great food, lots of games and activities…. Read More »

View all recent news »

Events