• Bible Quotes: Psalm 32:8 I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye u...
88 Anniversary Banner1928-2016
June2016 Picnic
JULY2016 SATURDAY SCHOOL
June2016 Sunday School
HTAC YOUTH PALM SUNDAY 2016
Volunteers2016
1928 Picnic
18_s
17_s

Welcome to Holy Trinity Armenian Church of Toronto

Office Hours: Monday to Saturday 9:00 AM to 4:00 PM

Latest News

ՄԻՋ-ՅԱՐԱՆՈՒԱՆԱԿԱՆ ՄԱՐ

S IMG_2499

ՄԻՋ-ՅԱՐԱՆՈՒԱՆԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ Ս.Ե.Հ.Ա.Ե. Մամլոյ Գրասենեակ Չորեքշաբթի, Օգոստոս 24, 2016-ին Թորոնթոյի Միջ-Յարանուանական Մարմնի անդամները այցելեցին Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցի, իրենց ջերմագին շնորհաւորութիւններն ու բարեմաղթութիւնները փոխանցելու Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանին, Գանատահայոց Թեմի Փոխառաջնորդ նշանակման առթիւ, բարեհաճ կարգադրութեամբ Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդ, Գերշ. Տէր Աբգար Եպս. Յովակիմեանի: Ներկաներու բարեմաղթութիւններէն ետք, Միջ-Յարանուանական Մարմնի ատենապետ՝ Տիար Յակոբ Ճանպազեան… Read More »

Ararat Summer Youth Camp

Camp Ararat -.FH11

On August 17-19, 2016, His Grace Bishop Abgar Hovakimian, Primate, accompanied by the Diocesan clergymen, visited the Diocesan Annual Camp Ararat at Ameliasburg, Ontario. 126 campers and mentors from all over Canada are spending an unforgettable week of religious education, the Armenian national traditions, history, songs, dance, games, and beyond, under the leadership of Rev…. Read More »

Interfaith Breakfast with The Mayor of T

toronto-city-hall-9

By: Deacon Arman Galstyan “All major religious traditions carry basically the same message, that is love, compassion and forgiveness. The important thing is they should be part of our daily lives.” — The Dalai Lama. When London’s newly-minted mayor, Sadiq Khan, recently declared his city to be the most diverse city in the world, Toronto’s mayor, His… Read More »

Meeting with the Minister of Immigration

2

By: Rita Odjaghian July 15th was an important day for Armenian Family Support Services. AFSS was invited to meet with the Honourable John McCallum, Minister of Immigration, Refugees, and Citizenship, at a roundtable event entitled Canada’s Continuing Story of Immigration – The Next Chapter.  The purpose of the event was to exchange opinions about the… Read More »

View all recent news »

Events