Obituary: The Late Hayik Babaoglu

Obituary: The Late Hayik Babaoglu

 


It is with deep sorrow and regret that
Mrs. Silva Babaoglu
Mr. & Mrs. Peter & Sisi Theodorakidis
and their sons,
Jacob, Joel, and James Theodorakidis

Announce the passing of their beloved
Husband, Father and Grandfather
HAYIK BABAOGLU

April 5, 1929 – June 20, 2019
The Funeral Service will take place
at Holy Trinity Armenian Church
920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5
Thursday, June 27, 2019
Visitation at 10:30 AM
Funeral Service at 11:00 AM
The Interment Service will take place at York Cemetery
Section 9 lot # 2498
160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5
The 40th Day Requiem Service will be on
Sunday, August 11, 2019
at Holy Trinity Armenian Church
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Hayik Babaoglu.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church
Tel: (416) 431-3001
John 11: 25,26
He who believes in Me, though he may die, he shall live. And whoever lives and believes in Me shall never die. Do you believe in this?

****

ՄԱՀԱԶԴ


Տիկին Սիլւա Պապաօկլու
Տէր եւ Տիկին Փիթըր եւ Սիսի Թէօտօրաքիտիս
եւ զաւակները՝
Ճէյքըբ, Ճօըլ եւ Ճէյմզ 
Թէօտօրաքիտիս
Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Ամուսնոյն, հօր եւ Մեծ Հօր`

ՀԱՅԿ ՊԱՊԱՕԿԼՈՒԻ

Ապրիլ 5, 1929 – Յունիս 20, 2019
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Հինգշաբթի, 27 Յունիս, 2019-ին
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5
Այցելութիւն՝ Առաւօտեան ժամը 10։30-ին
Թաղման արարողութիւն` ժամը 11։00-ին
Թաղման կարգ- Եորք գերեզմանատան մէջ
Մաս 9-Թիւ 2498
160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5

Հանգուցեալի մահուան քառասունքին առթիւ հոգեհանգստեան արարողութիւն
պիտի մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, Օգոստոս 11, 2019–ին
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական Խորհուրդը
իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն բոլոր հարազատներուն եւ բարեկամներուն:
Կըխնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ

Հեռախօս՝ 416-431-3001

 

Donate