Obituary: The Late Anahid Dekirmendjian

Obituary: The Late Anahid Dekirmendjian

 
It is with deep sorrow that
Seta & Zareh Mahseredjian
Stephanie & Vache Hagopian and son, Stefen
Chahe & Darina Dekirmendjian
 and children Adriana & Andre
Vahe & Susan Dekirmendjian
 and children Gianni & Katrina
Ara & Takouhi Torossian
Dr. K. and Greta Ebert
Hagop and Anita Bedrossian
and children, Daniel & Claudia
Nora and Stephan Abajian
Roger and Arda Tchakmakian
and sons, Louis and Johnny
Mrs. Anahid Berberian and children
Mrs. Marie Dekirmendjian
Tony and Silva Dekirmendjian
and sons, Sako and Alec
Apraham & Marlene Kalachian and son, Hagop
 
Garo & Arous Dekirmendjian and children
George & Lyanne Dekirmendjian and children
Dekirmendjian, Mahseredjian, Hagopian, Torossian, Abajian,
Bedrossian, Berberian, Habboush, Valtchev, Cialone Families
Announce the passing of their beloved
Mother, Grandmother, Great-Grandmother, Sister, Aunt and Relative
ANAHID DEKIRMENDJIAN

September 8, 1941 – August 25, 2019

 

The Funeral Service will take place at Holy Trinity Armenian Church
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5
Thursday, August 29, 2019
 Visitation at 10:30 AM
Funeral Service at 11:00 AM
Followed by the interment at York Cemetery, Sec 9 lot # 2864
160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5

Memorial Reception will follow at Mahseredjian Residence
21 Chantilly Cres., Richmond Hill, ON L4C 0k2

The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council extend
their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Anahid Dekirmendjian.

In lieu of flowers donations may be made to Holy Trinity Armenian Church
Tel: (416) 431-3001    info@TorontoArmenianChurch.com
 
***

ՄԱՀԱԶԴ

Սեդա եւ Զարեհ Մահսերէճեան
Սթեֆընի եւ Վաչէ Յակոբեան եւ զաւակը՝ Սթեֆըն
Շահէ եւ Տարինա Տէկիրմէնճեան եւ զաւակները՝ Ատրիանա եւ Անտրէ
Վահէ եւ Սուզան Տէկիրմէնճեան եւ զաւակները՝ Ճիաննի եւ Քաթրինա
Արա եւ Թագուհի Թորոսեան
Տոքթ. Ք. Եւ Կրեթա Իպըրթ
Յակոբ եւ Անիթա Պետրոսեան
եւ զաւակները՝ Տանիէլ եւ Քլաուտիա
Նորա եւ Սթեֆան Ապաճեան
Րոճըր եւ Արտա Չաքմաքեան եւ զաւակները՝
Լուի եւ Ճոննի
Տիկ. Անահիտ Պէրպէրեան եւ զաւակները
Տիկ. Մարի Տէկիրմէնճեան
Թօնի եւ Սիլւա Տէկիրմէնճեան եւ զաւակները՝ Սաքօ եւ Ալէք
Կարօ եւ Արուս Տէկիրմէնճեան եւ զաւակներ
Ճորճ եւ Լիան Տէկիրմէնճեան եւ զաւակներ
Տէկիրմենճեան, Մահսերէճեան, Յակոբեան, Թորոսեան, Ապաճեան, Պետրոսեան, Պէրպէրեան, Հապպուշ, Վալչեւ եւ Սիալօնի ընտանիքներ

 

Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ Մօր, Մեծ Մօր, Մեծ-Մեծ Մօր, Քրոջ եւ Ազգականի՝
ԱՆԱՀԻՏ ՏԷԿԻՐՄԷՆՃԵԱՆԻ

Սեպտեմբեր 8, 1941 – Օգոստոս 25, 2019

Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Հինգշաբթի, 29 Օգոստոս, 2019-ին
Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ

920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5
Այցելութիւն՝ Առաւօտեան ժամը 10:30-ին
Թաղման արարողութիւն՝ ժամը 11:00-ին
Թաղման կարգ – «Եորք» գերեզմանատան մէջ
Մաս 9 – թիւ 2864
160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5
Հոգեճաշի հիւրասիրութիւն՝
Մահսերեճեան Ընտանիքի Բնակարանին մէջ
21 Chantilly Cres., Richmond Hill, ON L4C 0k2

Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:

Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001
 
Donate