Obituary: The Late Boris Mirzoyan

Obituary: The Late Boris Mirzoyan

It is with deep sorrow and regret that
Mrs. Albina Shevchuk
Mrs. Tatyana Mirzoyan
Mr. Vartan Mirzoyan
and
Shahen Ananyan, Arthur Mirzoyan,
Nune Ananyan and Ruben Mirzoyan
Announce the passing of their beloved
Husband, Father and Grandfather
BORIS MIRZOYAN

 width=

December 5, 1930 – December 7, 2020
The Burial Service will take place
on Friday, December 11, 2020
at
Westminster Cemetery –
Block F 
The 40th Day Requiem Service will be held on
Sunday, January 17, 2020
at Holy Trinity Armenian Church
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Boris Mirzoyan.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church
Tel: (416) 431-3001

 width=

Dear faithful,
As of Monday, November 23, 2020, according to the announcement of the
Province of Ontario, Toronto has moved to Grey Zone – Lockdown.

This means the attendance at graveside service is restricted to 10 people.
Only the immediate family members can attend the funeral service
at the cemetery during the Grey Zone – Lockdown.

Please contact the Church office if you have any questions or concerns.
416-431-3001 ext. 226 or by email: info@TorontoArmenianChurch.com

Thank you for your cooperation. Stay safe and healthy.

***

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Ալբինա Շևչուք
Տիկին Տատիանա Միրզոյան
Պարոն Վարդան Միրզոյան
եւ
Շահեն Անանյան, Արտուր Միրզոյան,
Նունե Անանյան եւ Ռուբեն Միրզոյան
Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Ամուսնոյն, Հօր, եւ Մեծ Հօր՝
ԲՈՐԻՍ ՄԻՐԶՈՅԱՆԻ
 width=
5 Դեկտեմբեր, 1930 – 7 Դեկտեմբեր, 2020
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Ուրբաթ, 11 Դեկտեմբեր, 2020-ին
Թաղման կարգ – «Westminster» գերեզմանատան մէջ
Block F
Հանգուցեալի մահուան քառասունքին առթիւ
հոգեհանգստեան արարողութիւն
պիտի մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 17 Յունուար, 2020-ին
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001
Donate