Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian appointed Vicar of the Armenian Diocese of Canada

Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian appointed Vicar of the Armenian Diocese of Canada

HTAC Press Office –

The Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church, Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian Appointed Vicar of the Armenian Diocese of Canada.

Cover.aiOn May 28, 2016, His Grace Bishop Abgar Hovakimyan, Primate, in application of the Diocesan Bylaws article 92, during the 33rd Annual Diocesan Assembly, appointed the Pastor of the Holy Trinity Armenian Church of Toronto Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the Armenian Diocese of Canada.

Congratulatory Note

It is with great pleasure that the Parish Council of Holy Trinity Armenian Church of Toronto congratulates Rev. Archpriest Zareh Zargarian on his appointment to serve as Vicar of the Armenian Church Diocese of Canada by His Grace Bishop Hovakimian.

Fr. Zargarian first and foremost is a great Parish Priest and spiritual leader whose dedication to the faithful is untiring. With his vast pastoral knowledge and experience, we are certain he will continue to serve with his ongoing devotion for the betterment of the Armenian Holy Apostolic Church.

On behalf of the faithful parishioners, auxiliary bodies and committees of Holy Trinity Armenian Church, we extend our continued prayers on this joyous day. Best wishes to Fr. Zargarian, Yeretsgin Naira, and their sons, Nareg, Aren and Araz, as he takes on this new and important role.

 

Արժանապատիվ Տ. Զարեհ Աւագ Քահանայ Զարգարեան նշանակուեցաւ Գանատահայոց Թեմի Փոխ Առաջնորդ

Մայիս 28, 2016 թ. Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդը, Գերաշնորհ Տ. Աբգար Եպիսկոպոս Յովակիմեան, Թեմիս 33-րդ Տարեկան Պատգամաւորական Ժողովի ընթացքին, Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Գանատահայոց Թեմի Կանոնադրութեան 92-րդ յօդուածին համաձայն, նշանակեց Թորոնթոյի Ս. Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ Արժանապատիւ Տ. Զարեհ Աւագ Քահանայ Զարգարեանին, Փոխ Առաջնորդ՝ Գանատահայոց Թեմին:
Մեր սրտաբուխ շնորհաւորանքները կը յղենք Տէր Զարեհին, ցանկանալով անոր Հայաստանեայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցւոյ ի նպաստ ծառաութեան բազմաթիւ եւ բեղուն տարիներ:

 

 

Շնորհաւորանքի Խօսք

Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդը մեծ ուրախութեամբ կը շնորհաւորէ Հոգեւոր Հովիւ Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը, Գանատահայոց Թեմի Փոխ Առաջնորդ նշանակման առիթով, օրհնութեամբ ու տնօրինութեամբ Գերաշնորհ Տ. Աբգար Եպիսկոպոս Յովակիմեանի:

Տէր Հայրը,  կարող քահանայ եւ Հոգեւոր Հովիւ ըլլալով, ունի անխոնջ  հոգատարութիւն իր հօտին նկատմամբ: Իր լայնածաւալ հոգեւոր գիտելիքով եւ փորձառութեամբ, մենք վստահ ենք որ ան պիտի շարունակէ իր նուիրեալ ծառայութիւնը ի նպաստ Հայաստանեայց Առաքելական  Սուրբ Եկեղեցւոյ բարօրութեան:

Եկեղեցւոյս հաւատացեալներու եւ յարակից մարմիններու անունով մեր սրտաբուխ աղօթքը եւ բարի մաղթանքները կը փոխանցենք Արժ. Տէր Հօր, Երէցկին Նաիրային, իրենց զաւակներուն՝ Նարեկին, Արէնին եւ Արազին, ու անոր կը մաղթենք յաջողութիւն այս նոր պաշտօնի ստանձման առիթով:

 

REV. ARCHPRIEST ZAREH ZARGARIAN’S BIOGRAPHY

Rev. Archpriest Fr. ZarehZargarian was born in Iran on May 1, 1966, under the baptismal name of Alvand. In 1972, the Zargarian family’s love for their homeland beckoned them to settle in Etchmiadzin, Armenia.
From 1972 to 1982 Alvand received his primary and secondary education at the St. Mesrob Mashtots School. In 1982, following in the footsteps of his beloved grandfather, Reverend Archpriest Father Meguerditch Zargarian, he started his studies at the Kevorkian Seminary in Holy See of Etchmiadzin.
From 1984 to 1986, young Alvand served in the Soviet Army in Kazakhstan. In 1988, he graduated with honours from the seminary and was ordained Deacon in the Mother See of Holy Etchmiadzin by His Eminence Archbishop Housig Santourian. From 1988 to 1991, under the fatherly supervision of His Holiness Vasken I, Supreme Patriarch and Catholicos of all Armenians, the newly ordained deacon became Executive Secretary of the Catholicosate.
In 1991, Deacon Alvand exchanged wedding vows with Naira Samvelian at St. Hripsimé Church in Etchmiadzin. God blessed this marriage with three sons, Nareg, Aren and Araz.
Shortly after their wedding, Deacon Alvand was invited to serve as Assistant Pastor at the St. Gregory the Illuminator Cathedral in Montreal. In 1992, His Eminence Archbishop Hovnan Derderian ordained Deacon Alvand to priesthood. He was given the ordination name Zareh.
In 1993, Father Zareh Zargarian was appointed Pastor of St. Gregory the Illuminator Cathedral in Montreal. During his pastoral years, he founded the Sunday School, weekly Bible studies, the Ararat Summer Youth Camp, senior citizens’ weekly events and other key community programs. He led the inaugural Canadian Youth Mission (CYMA) to Armenia. Fr. Zargarian taught Religious Studies at AGBU Marie Manoogian School.
Parallel to his pastoral duties in Montreal, from 1992 to 1996, Fr. Zargarian served as Visiting Pastor at St. Mesrob Armenian Apostolic Church in Ottawa.
In 1996, by the request of the Toronto Parish Council, Primate Derderian appointed Fr. Zargarian as the Pastor of the Holy Trinity Armenian Apostolic Church. Since then, he has been a driving force in the creation of the majority of the over 30 committees and auxiliary bodies working under the umbrella of the Holy Trinity Armenian Church.
Fr. Zargarian has played an important role in establishing a common understanding and a working relationship among the Armenian churches and organizations. He continues to promote unity and solidarity within the community. Since 1996, Fr. Zargarian has been an active member of the Interdenominational Committee of Armenian Churches in Toronto.
Fr. Zargarian is very much involved in ecumenical relations. Since 1998, he has been a member of the Governing Board of the Canadian Council of Churches, Eastern and Oriental Orthodox Council of Churches, Toronto Council of Churches, and the Ontario Multi-Faith Council. Fr. Zargarian has maintained close relationships with the Federal, Provincial, and Municipal Government bodies as an exemplary representative of the Armenian church. Fr. Zargarian speaks Armenian, English, Russian, and French.
Fr. Zargarian has had significant impact on Armenian communities in Montreal & Toronto. He has extended a warm welcome and a helping hand to all, especially to newcomers to Canada by welcoming them into the parish and involving them in community affairs, thereby facilitating a smooth transition into the Armenian-Canadian culture.
A committed and devoted leader, Father Zareh Zargarian is a compassionate spiritual advisor and leads his parish with utmost dedication. His unwavering faith in God and his commitment to his calling are inspiring to all.

ACCOMPLISHMENTS AND MILESTONES

1993 – Received the honour of wearing the clerical Cross (Lanjakhach) from His Eminence Archbishop Hovnan Derderian
1995 – Received the honour of wearing the Floral Cloak from His Eminence Archbishop Hovnan Derderian
2000 – Received the honour of wearing the Purple Cloak from His Eminence Archbishop Hovnan Derderian
2001 – Was awarded the Queen Elizabeth Golden Jubilee medal in appreciation of his services to the Armenian and Canadian communities from the Governor General of Canada
2002 – Promoted to the rank of Archpriest, at the 10th anniversary celebration of his priesthood, by His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians
2007 – Received his Master of Theological Studies degree in 2007 from St. Augustine Catholic Seminary, affiliated with the University of Toronto.
Received an Encyclica from his Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, for his devoted service and achievements at Holy Trinity Armenian Church of Toronto
2012 – Celebrated the 20th anniversary of his ordination to priesthood
2012 – Was awarded the Queen Elizabeth Diamond Jubilee medal for his continued exemplary service to the Armenian and Canadian communities from Governor General of Canada
2012 – The creation of The Rev. Archpriest Zareh Zargarian Fund. The proceeds provide further assistance to support the church programmes
2013 – Was awarded the Eleos Award for Ecumenism in Social Justice from Canadian Council of Churches

ՏԷՐ ԶԱՐԵՀ Ա. ՔՀՆՅ. ԶԱՐԳԱՐԵԱՆԻ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹԻՒՆԸ

Արժանապատիւ Տէր Զարեհ Աւագ Քահանայ Զարգարեան, աւազանի անունով Ալվանդ, ծնած է Պարսկաստան, Մայիս 1, 1966-ին: 1972 թ. Զարգարեան ընտանիքի սէրը Հայրենիքի հանդէպ կ’առաջնորդէ զիրենք դէպի Հայաստան ուր կը հաստատուին Էջմիածին քաղաքին մէջ:
1972-1982 թ. Ալվանդը իր նախնական եւ երկրորդական կրթութիւնը ստացած է Էջմիածին քաղաքի Ս. Մեսրոպ Մաշտոց դպրոցին մէջ: 1982 թուին, Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ հանդէպ ունեցած սէրը եւ իր վախճանեալ մեծ հօր՝ Արժանապատիւ Տէր Մկրտիչ Աւագ Քահանայ Զարգարեանի խնկելի յիշատակը, կ’առաջնորդեն Ալվանդին իր ուսումը շարունակելու Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնի Գեւորգեան Հոգեւոր Ճեմարանի մէջ:
1984-1986 տարիներուն Ալվանդը կը զօրակոչուի զինուորական ծառայութեան Խորհրդային Միութեան բանակին մէջ, Ղազախստան: 1988-ին, մեծ յաջողութեամբ կ’աւարտէ իր ճեմարանական ուսումը՝ արժանանալով բարձրագոյն գնահատանքի: Նոյն տարին, ձեռամբ Մայր Տաճարի Լուսարարապետ Գերաշնորհ Տէր Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Սանթուրեանի կը ձեռնադրուի Սարկաւագ: Երջանկայիշատակ Վազգէն Ա Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Հայրական հոգածութեան ներքոյ, 1988-1991 թ. Ալվանդ Սարկաւագը կը ծառայէ իբրեւ Կաթողիկոսարանի Ընդունարանի Պատասխանատու Քարտուղար:
1991-ին Ս. Հռիփսիմէ վանքին մէջ կը պսակուի Օրդ. Նաիրա Սամուելեանին եւ Աստուած կ’օրհնէ զիրենք երեք զաւակներով՝ Նարեկ, Արէն եւ Արազ:
1991թ. Ալվանդ Սարկաւագը կը հրաւիրուի Գանատահայոց Թեմ, ստանձնելով Մոնթրէալի Սուրբ Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարի Օգնական Հովիւի պաշտօնը: 1992 թ. ձեռամբ Գերաշնորհ Տէր Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանի, Ալվանդ Սարկաւագը կը ձեռնադրուի քահանայ՝ ստանալով Տէր Զարեհ անունը:
1993 թ. Տէր Զարեհ Քահանան կը ստանձնէ Առաջնորդանիստ Սբ. Գրիգոր Լուսաւորիչ Մայր Տաճարի Հոգեւոր Հովիւի պարտականութիւնները: Հովուական իր ծառայութեան ընթացքին, Տէր Զարեհի ջանքերով հիմնադրուած են Կիրակնօրեայ Վարժարանը, «Արարատ» Ամառնային Ճամբարը, Տարեց Քաղաքացիներու շաբաթական հաւաքոյթները, Աստուածաշունչի սերտողութեան դասընթացները եւ այլ կարեւոր համայնքային ծրագիրներ: 1993 թ. Կը գլխաւորէ Գանատահայոց Երիտասարդաց Առաջին Առաքելութիւնը դէպի Հայաստան (CYMA). Տէր Զարեհը նաեւ կրօնք կը դասաւանդէ Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան «Մարի Մանուկեան» Վարժարանին մէջ:
Մոնթրէալի իր հովուական պարտականութիւններուն զուգահեռ, 1992 – 1996 թուականներուն կը նշանակուի Օթաուայի Սբ. Մեսրոպ Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ այցելու հովիւ:
1996 թ. Թորոնթոյի Սուրբ Երրորդութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդի խնդրանքով եւ Գերաշնորհ Տէր Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանի տնօրինութեամբ՝ կը ստանձնէ եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւի պարտականութիւնները: Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան Հայ մշակոյթի զարգացման եւ հայ ինքնութեան պահպանութեան համար եկեղեցւոյ հովանիին ներքեւ կը հիմնադրէ բազմաթիւ յարակից մարմիններ եւ հանձնաուխումբեր, որոնց թիւը այսօր կը հասնի 30-ի:
Տէր Զարեհ Աւագ Քահանայ Զարգարեանը մեծ ներդրում ունեցած է նաեւ գաղութիս հայ եկեղեցիներու եւ կազմակերպութիւններու փոխհամագործակցութեան մէջ՝ ի նպաստ հայ համայնքի միասնականութեան եւ զօրութեան: 1996 թուականէն սկսեալ մաս կազմած է Թորոնթոյի Միջ- Յարանուանական Մարմնին:
1998-էն սկսեալ Տէր Զարեհ Աւագ Քահանայ Զարգարեան Գործադիր Վարչական անդամ է` Գանատական Եկեղեցիներու Խորհուրդին, Օնթարիոյի Ուղղափառ Եկեղեցիներու Խորհուրդին, Թորոնթոյի Եկեղեցիներու Խորհուրդին, Օնթարիոյի Բազմակրօն Խորհուրդին:
Տէր Զարեհ Աւագ Քահանայ Զարգարեան սերտ յարաբերութիւններ հաստատած է Գանատայի Դաշնակցային, Նահանգային եւ Քաղաքապետական Իշխանութիւններու հետ՝ ներկայացնելով հայ համայնքը եւ եկեղեցին: Տէր Զարեհ կը տիրապետէ Հայերէն, Անգլերէն, Ֆրանսերէն եւ Ռուսերէն լեզուներուն:
Տէր Զարեհը իր աշխոյժ գործունէութեամբ դրական ազդեցութիւն ունեցած է Թորոնթոյի եւ Մոնթրէալի հայ համայնքներէն ներս: Պատրաստակամօրէն օգնութեան ձեռք երկարած է բոլորին եւ քաջալերած է Գանատա հաստատուած հայորդիներու համախմբման եւ հայ համայնքային կեանքի ներգրաւման մէջ:
Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը առաւելագոյն նուիրումով կ’առաջնորդէ իրեն վստահուած հօտը: Իր անսասան հաւատքն առ Աստուած եւ հաւատարմութիւնն իր կոչման կ’ներշնչեն շատերուն:

ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄՆԵՐ
1993 թ. – Գերաշնորհ Տէր Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանի կողմէ ստացած է Լանջախաչ կրելու իրաւունքը:
1995 թ. – Գերաշնորհ Տէր Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանի կողմէ ստացած է Ծաղկեայ փիլոն կրելու իրաւունքը:
2000 թ. – ստացած է Մանիշակագոյն փիլոն կրելու իրաւունքը:
2001 թ. – Հայ եւ Գանատական համայնքներուն մատուցած իր նուիրեալ ծառայութիւններուն համար Գանատայի Դաշնակցային կառավարութեան կողմէ արժանացած է Էլիզաբէթ Թագուհիի Յոբելենական Ոսկեայ շքանշանին:
2002 թ. – Քահանայական Ձեռնադրութեան 10- ամեակի առթիւ, Նորին Սուրբ Օծութիւն Տէր Տէր Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեամբ արժանացած է Աւագ Քահանայութեան աստիճանին:
2007 թ. – Աւարտած է Թորոնթոյի Համալսարանի Աստուածաբանութեան Դպրոցը՝ արժանանալով Մագիստրոսի աստիճանի:
Քահանայական Ձեռնադրութեան 15- ամեակի առթիւ, արժանացած է Նորին Սուրբ Օծութիւն Տէր Տէր Գարեգին Երկրորդ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Հայրապետական Օրհնութեան Կոնդակին:
2012 թ. – Համայնքը նշած է Քահանայական Ձեռնադրութեան 20-ամեակը
2012 թ. – Յանուն Գանատայի Ընդհանուր Կառավարիչի՝ Գանատայի Դաշնակցային Կառավարութեան Անդամ Վսեմ. Պրն. Ճօն Մըքէյ Տէր Հօր յանձնած է Էլիզապէթ Երկրորդ Թագուհիի Ադամանդեայ Յոբելեանի Շքանշանը՝ հայ եւ գանատական համայնքներուն մատուցած իր նուիրեալ ծառայութիւններու համար:
2012 թ. – «Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան» հիմնադրամի հաստատում՝ հասոյթը հատկացնելու եկեղեցւոյ ծրագիրներուն ի նպաստ
2013 թ. – Գանատայի Եկեղեցիներու Խորհուրդի կողմէ արժանացած է «Էլիոս» Բարձրագոյն Մրցանակին՝ իր Էկումենիկ լայնածաւալ գործունէութեան համար:

Donate