Obituary: The Late Michael Joseph Martin

Obituary: The Late Michael Joseph Martin

It is with deep sorrow and regret that
 
Daughters,
Eleanor, Christine and Cheryl
Son-in-laws,
Salvatore and Claude
And Grandsons,
Mikhail, Armen and Norvik
Announce the passing of their beloved
Father and Grandfather
The Late Michael Joseph Martin
(Mikhail Hovsep Martirossian)

 width=

June 6, 1930 – April 10, 2020
A memorial service will be announced at a later date.
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late
Michael Joseph Martin.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church

Tel: (416) 431-3001
***
Michael Joseph Martin (Mikhail Hovsep Martirossian) passed away on Good Friday April 10, 2020 at 12:50 pm.
Dad will be lovingly remembered by his daughters, Eleanor, Christine, Cheryl, son-in-laws Salvatore, Claude, and grandsons Mikhail, Armen and Norvik. He was predeceased by his wife, our beloved mother Veronica Martin.
Dad was born on June 6, 1930 in Rangoon, Burma. He was the 9th child of his parents, Joseph Abraham Martin and Eleanor Gertrude Owen who were from Julfa, Iran.
In 1986 he was the sole custodian of the Armenian Church of Holy Resurrection Dhaka, Bangladesh. His service to the church was acknowledged by Karekin II Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians and he was bestowed the Papal Bull issued by His Holiness, Karekin II. The Papal Bull, along with the Saint Nerses medal, symbolizes the recognition of dad’s heroic stand in protecting and preserving our precious Armenian Church. Our dear father’s words were “I took over the care and responsibility of the Armenian Church in Dhaka because I considered it my duty to take care of the church and I feel honoured by doing so. The blessings, guidance and protection were essential and received”.
Dad was very family oriented and much loved by all. He loved to get together with his family and friends. He always gave a helping hand for all his nieces and nephews weddings. It broke our hearts to lose you Dad but you didn’t go alone, for part of us went with you the day God called you home.

 width=

 

ՄԱՀԱԶԴ

Էլիանոր, Քրիսթին եւ Շերըլ
Սալվադոր եւ Քլոդ
Միքաէլ, Արմէն եւ Նորւիկ
կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Հօր եւ Մեծ Հօր՝
ՄԻՔԱԷԼ ՅՈՎՍԷՓ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆ-ի

 width=

Յունիս 6, 1930 – Ապրիլ 10, 2020
Ննջեցեալի յիշատակին
հոգեհանգստեան արարողութիւն տեղի պիտի ունենայ
երբ ապահով եւ խաղաղ պայմանները վերադառնան:
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական 
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն
 Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

 

Donate