Obituary: The Late Kamal George Garabet

Obituary: The Late Kamal George Garabet

Mrs. Marigold Garabet

Diane and Angela Garabet

Mr. & Mrs. Fuad Garabet and Family

Mrs. Butheina Garabet and Family

The Ekparian Family (California)

Gabriel Family (California)

Announce the passing of their beloved
Husband, Father, Brother, Uncle

THE LATE
KAMAL GEORGE GARABET

June 3, 1938 – July 15, 2021

 

Funeral Service will take place
on
Friday, July 23, 2021

Visitation at 10:00 am
Funeral Service at 11:00 am
at
Holy Trinity Armenian Church
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5

Followed by the interment at
Christ The King Cemetery, Section 10
7770 Steeles Ave E, Markham, ON L6B 1A8

The 40th Day Requiem Service will be held on
Sunday, August 29, 2021
at Holy Trinity Armenian Church

The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Kamal George Garabet.

In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church
Tel: (416) 431-3001

 

 

KAMAL GEORGE GARABET’S BRIEF BIOGRAPHY

It is with great sadness that we announce the peaceful passing of Kamal (George) Garabet on July 15, 2021 in Toronto, Ontario, Canada.

He was the second youngest of 7 siblings; Rosemary, Jamila, Shamo, Melina, Harbia, Nouri and Fuad. Born in Bagdad, Iraq on June 3, 1938, he immigrated to Canada in 1966.

Kamal’s pride was his work at NCR and Bell Canada before starting his own fire safety business over 45 years ago in which he was still actively engaged.
It was his mission to support all of his family back in Iraq and in Canada. Being with all of his family near and far brought him happiness and he loved seeing or hearing from them. He always had kind works to say and a smile on his face, telling jokes no matter where he went. His true enjoyment was making people laugh.

His passion was sharing opportunities with the people of Armenia though the Armenian Tree Project, which he contributed to them right from the beginning. Whether visiting their nursery in Karin or sitting in his backyard garden, he appreciated being surrounded by nature.

He is survived by his wife Marigold, two daughters Diane and Angela Garabet, and extended loved family around the world. He has done so much for his friends, family, and touched the hearts of so many others that is truly his legacy. In lieu of flowers, the family requests that donations be made.

 

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Մէրիկոլտ Կարապետ

Տայան Կարապետ

Անճելլա Կարապետ

Տիկին Պութէյնա Կարապետ եւ ընտանիք

Էգբարեան ընտանիք (Գալիֆորնիաէն)

Գապրիէլ ընտանիք (Գալիֆորնիաէն)

 
կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ

Ամուսնոյն, Հօր, Եղբօր, Հօրեղբօր եւ Մօրեղբօր՝

ՆՆՋԵՑԵԱԼ

ՔԱՄԱԼ ՃՕՐՃ ԿԱՐԱՊԵՏ-Ի

Ծնեալ 3 Յունիս 1938-ին
որ կնքեց իր մահկանացուն 15 Յուլիս, 2021-ին

 

Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Ուրբաթ, 23 Յուլիս, 2021
Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5

Այցելութիւն՝ առաւօտեան ժամը 10:00-ին
Թաղման արարողութիւն՝ առաւօտեան ժամը 11:00-ին

Թաղման Կարգ՝
«Christ The King» գերեզմանատան մէջ
Մաս 10
7770 Steeles Ave E, Markham, ON L6B 1A8

Հանգուցեալի մահուան քառասունքին առթիւ
հոգեհանգստեան արարողութիւն
պիտի մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 29  Օգոստոս, 2021-ին

Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:

Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

Donate