Obituary: The Late Barkev Khojajian

Obituary: The Late Barkev Khojajian

 
Nelly Khojajian
Raffy, Gracie, Calvin Khojajian
Tanya Khojajian
Berge & Evelyn Papazian and Families
Chris Papazian and Families
Lillian McFarland and Families
Lena Papazian-Kerim and Families
Gina Papazian-Okutan and Families
Irma Taylor and Families
Serge Colekessian and Families
Mike and Shelley Colekessian and Families
It is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved
Husband, պապի, father, Grandfather, Uncle, Granduncle
BARKEV KHOJAJIAN
 width=

 December 1, 1932 – March 11, 2021

 

The funeral service will take place on
Monday, March 15, 2021 at
Holy Trinity Armenian Church
Followed by the burial Service at
York Cemetery, Section 3 – lot 444
The 40th Day Requiem Service will be held on
Sunday, April 18, 2021
at Holy Trinity Armenian Church
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Mr. Barkev Khojajian.
 
Biography of Mr. Barkev Khojajian provided by the family:
It is with a heavy heart that we announce the passing of our beloved Husband, պապի, father, Grandfather, Uncle, Granduncle and Friend.
A presence at every family gathering, he will be remembered for his contagious boisterous laugh, passion and storytelling. An avid traveler and historian, he enjoyed sharing stories and educating younger generations on the family history.
He was loved and well respected in the Armenian community. Born in Deir-el-Zor, Syria in 1932, he studied at the American University of Beirut; arrived in Toronto on Thanksgiving, October 1953 and graduated from the University of Toronto as a Civil Engineer in 1957. In 1962 he married Nelly Colekessian. In 1965 they moved to Kingston, Ontario and started a family with two lovely children Raffy and Tanya.
Barkev’s coming to Canada opened up the door for the rest of the family and he was shortly joined by his mom (Serpouhi), sisters (Aline and Berjouhi) and their families.
One of the original founders of the Armenian Community in Toronto, he was incredibly proud of his Armenian roots and heritage.
  • Active at Holy Trinity Armenian and Eastern Diocese 1954-1984; Active and chairman of ACYOA for a number of years.
  • Established the “Nor Serount” newsletter in 1955.
  • Invigorated the ACYOA by evolving it from a two family group to a youth organization of 90+ members by actively seeking our Armenian youth in Toronto, welcoming them and making them feel at home. That is how he met his beloved wife Nelly.
  • Chairman of Central Council; the first and only from Canada to lead 40 chapters in Canada and Eastern USA, 1964-1965.
  • Led the first ACYOA pilgrimage to Armenia and Etchmiadzin in 1965.
  • Founded the Armenian Church Saturday School, St. Sahag and St. Mesrob 1956.
  • Served on the Parish council for 14 years and was chairman for a number of years.
 
Was a staunch supporter of the AGBU, its mission and initiatives and served as an Executive on various committees including the AGBU Zaroukian Armenian Day School Board. 
He will be remembered for his contagious laughter, sense of humour and his extensive knowledge of history. He was passionate in all that he believed in. He will be greatly missed.

“Try as much as possible to be wholly alive, with all your might and when you laugh, laugh like hell and when you get angry, get good and angry. Try to be alive. “
———William Saroyan
 
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church

Tel: (416) 431-3001

 width=


ՄԱՀԱԶԴ

Նելլի Խոճաճեան
Րաֆֆի, Կրէյսի, Քալվին Խոճաճեան
Թանյա Խոճաճեան
Պերճ եւ Էվըլին Փափազեան եւ ընտանիք
Քրիս Փափազեան եւ ընտանիք
Լիլիան ՄէքՖարլէնդ եւ ընտանիք
Լենա Փափազեան-Քերիմ եւ ընտանիք
Ճինա Փափազեան-Օքութան եւ ընտանիք
Իռմա Թէյլըր եւ ընտանիք
Սերժ Քոլէքեսեան եւ ընտանիք
Մայք եւ Շելլի Քոլէքեսեան եւ ընտանիք
կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Ամուսնոյն, Հօր, Մեծ Հօր, Մօրեղբօր եւ Մեծ Մօրեղբօր՝
ՊԱՐԳԵՒ ԽՈՃԱՃԵԱՆԻ
 width=
Ծնեալ 1 Դեկտեմբեր 1932-ին
որ կնքեց իր մահկանացուն 11 Մարտ 2021-ին
Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
Երկուշաբթի, 15 Մարտ, 2021-ին
Առաւօտեան ժամը 11-ին
Թաղման կարգ – «Եորք» գերեզմանատան մէջ
Մաս 3 – Թիւ 444
Հանգուցեալի մահուան քառասունքին առթիւ
հոգեհանգստեան արարողութիւն
պիտի մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 18 Ապրիլ, 2021-ին
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001
Donate