Obituary: The Late Aram Djerahian

Obituary: The Late Aram Djerahian


The Djerahian, Sattolo, Perez, Kassabian
and Hamilton families
Announce the passing of their beloved
Husband, Father and Grandfather
ARAM DJERAHIAN

 width=

1933 – 2021
The Funeral Service will take place on
Thursday, April 8, 2021
at 11:00 am
Holy Trinity Armenian Church

920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5
The Burial Service will follow at 
York Cemetery, Section 8 – lot 1698
The 40th Day Requiem Service will be held on
Sunday, May 9, 2021
at Holy Trinity Armenian Church
The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Aram Djerahian.
In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church

Tel: (416) 431-3001

 width=

 

ՄԱՀԱԶԴ

Ճերահեան, Սաթոլլօ, Փերեզ, Քասապեան
եւ Համիլթըն ընտանիքներ
Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
ՄԱմուսնոյն, Հօր եւ Մեծ Հօր՝
ԱՐԱՄ ՃԵՌԱՀԵԱՆ-Ի

 width=

1933 – 2021
Թաղման արարողութիւնը տեղի պիտի ունենայ
Հինգշաբթի, Ապրիլ 8, 2021 -ին
Առաւօտեան ժամը 11:00-ին
Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5
Թաղման կարգը՝ «Եորք» գերեզմանատան մէջ
Մաս 8 – 
Թիւ 1698
Հանգուցեալի մահուան քառասունքին առթիւ
հոգեհանգստեան արարողութիւն
պիտի մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 9 Մայիս, 2021-ին
Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

 

IMPORTANT

Dear faithful,

Please note that up to 50 people can attend the Funeral Service at Church. 

For the safety of our community’s seniors and more vulnerable members, please do not come to church if you have any of the symptoms listed below:
Fever
Cough
Shortness of breath (out of breath, unable to breathe deeply)
Sore throat
Difficulty swallowing
Runny, stuffy or congested nose (not related to seasonal allergies or other known causes or conditions)
Lost sense of taste or smell
Pink eye (conjunctivitis)
Headache that’s unusual or long lasting
Digestive issues (nausea/vomiting, diarrhea, stomach pain)
Muscle aches

Kindly contact the Church office to register your names in advance or if you have any questions or concerns.
416-431-3001 ext. 226 or by email: info@TorontoArmenianChurch.com

Thank you for your cooperation. Stay safe and healthy.

Donate