Obituary: Sylva Markaryan

Obituary: Sylva Markaryan

It is with the deepest sorrow that

Dr. Laura Markarian and Mrs. Doreen Keljik

announce the loss of their beloved

mother who passed away peacefully on March 24, 2020.

SYLVA MARKARYAN 

></p>
<p style=1930-2020

Other members of the family mourning this sad loss include:  

Son-in-law, Mr. Christopher Keljik
Grandsons and spouses,
Kevin and Danielle,
Mark and Kelly,

James and Madeleine, Edward

Great grandsons,
Connor and Liam
 

Sister-in-law, Mrs. Hera Kavoukian
Nieces, Mrs. Taline Kavoukian and family,

Mrs. Stella Kavoukian-Scharf and family,

Mrs. Anna Vanliyan and family,

Mrs. Sella Kutlu and family

A memorial service will be announced at a later date.

In lieu of flowers donations may be made to Holy Trinity Armenian Church
Tel: (416) 431-3001 

 width=

The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Sylva Markaryan.

***

ՄԱՀԱԶԴ

Տոքթ. Լաուրա Մարգարեան եւ Տիկ. Տորին Քէլճիք

կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Մօրորը պատահեցաւ Մարտ 24, 2020-ին

ՍԻԼՎԱ ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ
 width=

1930-2020

Այս առթիւ ընտանիքի վշտակից միւս անդամներն են`
փեսան` Տիար Քրիսթոֆըր Քէլճիք
թոռներըՔէվըն եւ ՏանիէլՄարք եւ ՔէլլիՃէյմզ եւ Մատըլէյն
եւ Էտուարտ
ծոռներըՔոննըր եւ Լիամ

ազգականները`
Տիկ. Հերա Քաւուքեան
Տիկ. Թալին Քաւուքեան եւ ընտանիք
Տիկ. Սթելլա Քաւուքեան Շարֆ եւ ընտանիք
Տիկ. Աննա Վանլեան եւ ընտանիք
Տիկ. Սելլա
 Քութլու եւ ընտանիք

Ննջեցեալի յիշատակին հոգեհանգստեան արարողութիւն տեղի պիտի ունենայ
երբ ապահով եւ խաղաղ պայմանները վերադառնան:

Այս տխուր առիթովՏէր Զարեհ Ա. ՔհնյԶարգարեանը եւ Ծխական 
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:

Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
ՍբԵրրորդութիւն ՀայցԱռաքԵկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

 width=

 

Donate