Late Gulkiz Nayir

Late Gulkiz Nayir

It is with deep sorrow and regret that

Mr. Kegam Nayir

Mr. and Mrs. Berc and Karan Nayir and children

Mr. and Mrs. Sogomon Sakarya and children

Mr. and Mrs. Sarkis Gokdag and children

Mr. and Mrs. Arslan Arlsan and children

Announce the passing of their beloved
Wife, Mother, Grandmother, Sister-in-law and Relative

GULKIZ NAYIR

1942 – 2017

The Funeral Service will take place

at Holy Trinity Armenian Church
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5

Thursday, November 30, 2017 at 11:00 AM

Followed by the internment at
York Cemetery – Sec. 30, lot # 2226

160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5

Reception to follow at the family’s residence

The 40th Day Requiem Service
will be held on Sunday, January 7, 2018
at the Holy Trinity Armenian Church

The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Gulkiz Nayir.

In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church
Tel: (416) 431-3001

****

ՄԱՀԱԶԴ

Տիար Գեղամ Նայիր

Տէր եւ Տիկ. Պերճ եւ Քարըն Նայիր եւ զաւակները

Տէր եւ Տիկ. Սողոմոն Սաքարիա եւ զաւակունք

Տէր եւ Տիկ. Սարգիս Կոգտակ եւ զաւակունք

Տէր եւ Տիկ. Արսլան Արսլան եւ զաւակունք

Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Տիկնոջ, Մօր, Մեծ Մօր եւ Ազգականի՝

ԿԻՒԼՔԸԶ ՆԱՅԻՐ-ի

1942- 2017

որ կնքեց իր մահկանացուն
Նոյեմբեր 26,  2017-ին

Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Հինգշաբթի, Նոյեմբեր 30, 2017-ին,
Առաւօտեան ժամը 11:00-ին

Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5

Թաղման կարգ
«Եորք» Գերեզմանատան մէջ
Մաս 3 – թիւ 2226

160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5

Հոգեճաշի Հիւրասիրութիւն Նայիր ընտանիքի
բնակարանին մէջ

Մահուան 40-օրուայ առթիւ հոգեհանգստեան արարողութիւն
կը մատուցուի ՍբԵրրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի7 Յունուար, 2018-ին

Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական Խորհուրդը
իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն Նայիր, Սաքարիա, Կոգտակ եւ Արսլան
ընտանիքներուն  ու բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:

Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն ՀայցԱռաքԵկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001