Late Atil Boyagian

Late Atil Boyagian

It is with deep sorrow and regrets that

Mr. Antranik Boyagian
Mr. & Mrs. Hagop and Alina Boyagian
Mr. & Mrs. Hampar and Annie Degian
Grandchildren:
Aren & Alene Degian, Alexia Boyagian

Announce the passing of their beloved
Wife, mother and grandmaother

ATIL BOYAGIAN

Atil Boyagian2015

1931-2015

The Funeral Service will take place
at
Holy Trinity Armenian Church
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5

Saturday April 11, 2015
Funeral Service at 11:00 a.m.

Followed by the internment at
York Cemetery – Section 30, lot #2273
160 Beecroft Rd., Toronto, ON M2M 5Z5

Memorial lunch will follow at Jerusalem Restaurant
4777 Leslie Street, North York, ON M2J 2K8

The 40th Day Requiem Service
will be held on Sunday, May 24, 2015
at Holy Trinity Armenian Church

In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church

ՄԱՀԱԶԴ

Տիար Անդրանիկ Պօյաճեան
ՏԷր եւ Տիկին Յակոբ եւ Ալինա Պօյաճեան
Տէր եւ Տիկին Համբար եւ Անի Տէկեան

Թոռները՝
Արէն եւ  Ալին Տէկեան, Ալէքսիա Պօյաճեան

Կը գուժեն մահը իրենց տիկնոջ, մօր եւ մեծ մօր՝

Էթիլ Պօյաճեանի

Atil Boyagian2015

(Ծնեալ 1931, Թուրքիա)
որ կնքեց իր մահկանացուն, 3 Ապրիլ 2015 ին

Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Շաբաթ, 11 Ապրիլ 2015 ին
Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5

Արարողութիւն` առաւօտեան ժամը 11:00-ին

Թաղման կարգԵորք գերեզմանատան մէջ
Մաս 30 – թիւ # 2273
160 Beecroft Rd., Toronto, ON M2M 5Z5

Հոգեճաշի հիւրասիրութիւնը տեղի կունենայ թաղման աւարտին,
«
Երուսաղեմ» Ճաշարանին մէջ
4777 Leslie Street, North York, ON M2J 2K8

Մահուան 40-որուայ առթիւ հոգեհանգստեան արարողութիւն
կը մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, Մայիս 24, 2015

Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

Այս տխուր առթիւ, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական Խորհուրդը
իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն Պօյաճեան եւ Տէկեան
ընտանիքներուն ու բոլոր հարազատներուն:

Donate