Membership Meeting has been postponed!

Membership Meeting has been postponed!

Dear Member,
This message is to inform you that tonight’s Membership Meeting has been
postponed due to the winter storm in Toronto.
The safety of attendees always comes first. We look forward to welcoming you on the meeting’s new date:
Tuesday, February 19, 2019 at 7:30 PM.
Thank you and best wishes,
Pastor & Parish Council

*****

Սիրելի Անդամ/ Անդամուհի,

Այսու, կը տեղեկացնենք որ եղանակի աննպաստ պայմաններու պատճառով յետաձգուած է Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Արտահերթ Անդամական Ընդհ. Ժողովի գումարումը:
Սոյն ժողովը պիտի գումարուի,
Երեքշաբթի 19 Փետրուար, 2019-ի երեկոյեան ժամը 7։30-ին եկեղեցւոյս «Մակարոս Արթինեան» սրահին մէջ։
Շնորհակալութեամբ եւ Ձեզ այս կարեւոր ժողովին տեսնելու ակնկալութեամբ՝
Հոգեւոր Հովիւ եւ Ծխական Խորհուրդ