Meeting The Hon. Aris Babikian, MPP

Meeting The Hon. Aris Babikian, MPP

– HTAC Press Office
On March 17, 2022, Vicar and Parish Priest of Holy Trinity Armenian Apostolic Church, Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Parish Council Chair Mr. Raffi Bedrosyan and Vice-Chair Mr. Civan Babaoglu paid a visit to the The Hon. Aris Babikian, MPP ‐ Scarborough‐Agincourt at his office. During this meeting several subjects were discussed including Provincial level matters, as well as issues related to the Armenian community in Ontario. Similar meetings will take place in the near future with the Federal and Municipal level representatives.

– Ս.Ե.Հ.Ա. Եկեղեցւոյ Մամլոյ Գրասենեակ –
17 Մարտ, 2022-ին, Արժ. Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան, Փոխ-առաջնորդ եւ Հոգեւոր Հովիւ Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ, Տիար Րաֆֆի Պետրոսեան` Ծխական Խորհուրդի Ատենապետ եւ Տիար Ճիվան Պապաօղլու` Փոխ-ատենապետ, այցելեցին Օնթարիօ Նահանգի Խորհրդարանի Երեսփոխան՝ Մեծյ. Արիս Պապիկեանին, անոր Սքարպորոյի գրասենեակին մէջ:

Հանդիպման ընթացքին նահանգային կեանքին առնչուող հարցեր քննարկուեցան, ինչպէս նաեւ հայ համայնքին հետ կապուած նիւթեր:

Մօտ ապագային նման հանդիպումներ կը նախատեսուին դաշնային եւ քաղաքային կառավարութիւններու ներկայացուցիչներու հետ:

Donate