Late Kegham Ken Ustun/Kayserian

Late Kegham Ken Ustun/Kayserian

It is with deep sorrow and regrets that

Mrs. Nurisa Nono Ustun/Kayserian

Mr. & Mrs. Kirkor & Sevan Cagliuzun
and children Aret & Thilda

Mr. & Mrs. Hirac & Sevnur Cagliuzun
and children Ares & Sareen

Mr. & Mrs. Norman & Marlin Ustun/Kayserian
and children Arden, Armand and Andre

Mrs. Alice Maltepe and Family
Mrs. Ayda Wakileh & Family
Mr. & Mrs. Gary & Hermine Kayserian Saboundjian
Mrs. Nazig Erol-Torossian & Family
Mr. & Mrs. Vahe & Lenka Erol-Torossian & Family
Tosounian & Ustel Families

Announce the passing of their beloved
Husband, Father and Grandfather,
Brother, Brother-in-law & Uncle

LATE KEGHAM KEN USTUN/KAYSERIAN
late Kegham Ustun
1931-2015

The Funeral Service will take place
at
Holy Trinity Armenian Church
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5

Saturday, February 21, 2015

Visitation at 11:00 AM
Funeral service at 11:30 AM

Followed by interment which will take place at the

York Cemetery  – Section 25, lot # 181
160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5


Memorial Lunch and Giragmoud prayers will follow
at Lara’s Restaurant
155 Consumers Rd, Toronto, ON M2J 0A8

The 40th Day Requiem Service
will be held on Sunday, March 22, 2015
at Holy Trinity Armenian Church

In lieu of flowers, donations may be made to 
Holy Trinity Armenian Church

Tel: (416) 431-3001
admin@torontoarmenianchurch.com

Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council extend
their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Kegham Ustun/Kayserian.

ՄԱՀԱԶԴ

Այրի Տիկին Նուրիցա Նօնօ Իւսթիւն/Գայսէրեան,
Տէր եւ Տիկ. Գիրգոր եւ Սեւան Չաղլըօզուն,
եւ զաւակները Առէթ եւ Թիլտա
Տէր եւ Տիկ.Հրաչ եւ Սեւնուր Չաղլըօզուն,
եւ զաւակները՝ Արէս եւ Սարին
Տէր եւ Տիկ. Նորման եւ Մարլին Իւսթիւն/Գայսէրեան,
եւ զաւակները՝ Արտէն, Արմանտ եւ Անտրէ
Տիկ. Ալիս Մալթէփէ եւ Ընտանիք,
Տիկ. Այտա Ուաքիլէ եւ Ընտանիք,
Տէր եւ Տիկ. Կէրի եւ Հերմինէ Գայսէրեան Սապունճեան,
Տիկ. Նազիկ Էրօլ-Թորոսեան եւ Ընտանիք,
Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Լենկա Էրօլ-Թորոսեան եւ Ընտնաիք
Թոսունեան եւ Իւսթէլ Ընտանիքները
Կը գուժեն մահը իրենց անուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր եւ Մօրեղբօր՝
ԳԵՂԱՄ ՔԷՆ ՈՒՍԹՈՒՆ/ԳԱՅՍԷՐԵԱՆ
late Kegham Ustun

(Ծնեալ 1931, Թուրքիա)
որ կնքեց իր մահկանացուն,  14 Փետրուար 2015 ին
Յուղարկաւորութեանը պիտի կատարուի
Շաբաթ, 21 Փետրուար 201ին
Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5
Այցելութիւն` առաւօտեան ժամը 11:00-ին
Արարողութիւն` առաւօտեան ժամը 11:30-ին
Թաղման կարգ – Եորք գերեզմանատան մէջ
Section 25 – lot # 181

160 Beecroft Rd., Toronto, ON M2M 5Z5
Հոգեճաշի հիւրասիրութիւնը տեղի կ’ունենայ թաղման աւարտին,
«Լարա» Ճաշարանին մէջ
155 Consumers Rd, Toronto
Մահուան 40-օրուայ առթիւ հոգեհանգստեան արարողութիւն
կը մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, Մարտ 22, 2015
Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Այս տխուր առթիւ, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական Խորհուրդը
իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն Իւսթիւն/Գայսէրեան եւ Չաղլըօզուն
ընտանիքներուն ու բոլոր հարազատներուն: