Late Dr. Avedis Bogosyan

Late Dr. Avedis Bogosyan

It is with deep sorrow and regrets that

Mrs. Diana Bogosyan

Mr. & Mrs. Serge & Nadya Bogosyan
and children Adrian & Mateo

Mr. & Mrs. Vahram & Maro Bogosyan
and children Gacia & Arman

Mrs. Rita Mushluyan

Aksay, Afarian, Balabanian, McIntyre, Derkevorkian,
Dokmecian, Kuzuian & Garabedian Families

Announce the passing of their beloved
Husband, Father, Grandfather, Brother, Uncle and Relative

  1. DR. AVEDIS BOGOSYAN
    Avedis Bogosyan1945-2015
  2. 1945 – 2015

The Funeral Service will take place
at Holy Trinity Armenian Church

920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5

Tuesday, October 27, 2015 at 11:00 AM

Followed by the internment at
York Cemetery –Section 3, Plot 860
160 Beecroft Rd., Toronto, Ontario


The 40th Day Requiem Service

will be held on Sunday, December 6, 2015
at Holy Trinity Armenian Church

In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church

Tel: (416) 431-3001

The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Dr. Avedis Bogosyan.

 

ՄԱՀԱԶԴ

 

 Տիկ. Տիանա Պօղոսեան

Տէր եւ Տիկ. Սերժ եւ Նատիա Պօղոսեան եւ զաւակները
Էտրիան եւ Մաթէօ

Տէր եւ Տիկ. Վահրամ եւ Մարօ Պօղոսեան եւ զաւակները
Կասիա եւ Արման

Տիկ. Ռիթա Մուշլուեան

Աքսայ, Աֆարեան, Պալապանեան, Մաքէնթայր, Տէր Գէորգեան,
Տէօքմէճեան, Գուզուեան եւ Կարապէտեան ընտանիքները

 Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ Ամուսնոյն, Հօր, Մեծ Հօր,
Եղբօր, Հօրեղբօր եւ ազգականին
՝

ՏՕՔԹ. ԱՒԵՏԻՍ ՊՕՂՈՍԵԱՆի
Avedis Bogosyan1945-2015

1945- 2015

որ կնքեց իր մահկանացուն,  24 Հոկտեմբեր 2015 ին

Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի

Երեքշաբթի, 27 Հոկտեմբեր 2015 ին
Առաւօտեան ժամը` ժամը 11:00-ին

Սուրբ Երրորդութիւն ՀայցԱռաքԵկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5

 Թաղման կարգ – Եորք գերեզմանատան մէջ
Մաս 3 թիւ 860
160 Beecroft Rd., Toronto, ON

Մահուան 40-օրուայ առթիւ հոգեհանգստեան արարողութիւն
կը մատուցուի ՍբԵրրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 6 Դեկտեմբեր, 2015

Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

Այս տխուր առիթովՏէր Զարեհ ԱՔհնյԶարգարեանը եւ Ծխական Խորհուրդը
իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
Պօղոսեան, Մուշլուեան, Աքսայ, Աֆարեան, Պալապանեան,
Մաքէնթայր, Տէրգէորգեան, Տէօքմէճեան, Գուզուեան եւ Կարապէտեան
ընտանիքներուն ու բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:

Donate