Late Arsen Allahverdi

Late Arsen Allahverdi

It is with deep sorrow and regret that

Mrs. Seda Allahverdi

Patrick & Mimi Allahverdi
And children Darren & Preanna

Mike & Sarah Allahverdi

Vaghenak & Genia Isakhanian
and children
Pamela and Claudia Isakhanian
Andre & Ellena Isakhanian

Vazgen & Seda Allahverdian
Razmik & Evet Nazari
and children, Reny & Kevin
Heno & Jennifer Arzoumanian
Allan Allahverdian

Babken & Alice Allahverdi
and children Sarmen & Celine

Announce the passing of their beloved
Husband, Father, Grandfather, Brother and Uncle

ARSEN ALLAHVERDI

1944– 2018

The Funeral Service will take place
at Holy Trinity Armenian Church
920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5

Saturday, July 28, 2018
Visitation at 10:30 AM
Service at 11:00 AM

The Interment Service will take place at York Cemetery
Section 30 lot # 2357
160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5


The 40-th Day Requiem Service will be on Sunday, August 26, 2018

at Holy Trinity Armenian Church

The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late Arsen Allahverdi.

In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church
Tel: (416) 431-3001

***

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Սեդա Ալլահվերդի

Փաթրիք եւ Միմի Ալլահվերդի
եւ
 զաւակները՝ Դէրրըն եւ Փրիանա

Մայք եւ Սարա Ալլահվերդի

Վաղինակ եւ Գենիա Իսախանեան
եւ զաւակները՝ Փամելա, Քլաուդիա Իսախանեան
Անդրէ եւ Էլլենա Իսախանեան

Վազգեն եւ Սեդա Ալլահվերդեան
Ռազմիկ եւ Իվեթ Նազարի
եւ զաւակները Րենի եւ Քէվըն
Հենօ եւ Ջեննիֆըր Արզումանեան
Ալեն Ալլահվերդեան

Բաբգեն եւ Ալիս Ալլահվերդի
եւ զաւակները՝ Սարմեն եւ Սելին

Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
ԱմուսնոյնՀօրՄեծ ՀօրԵղբօր, Հօրեղբօր եւ Մօրեղբօր՝

ԱՐՍԷՆ ԱԼԼԱՀՎԵՐԴԻԻ

1944-2018

Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի

Շաբաթ, Յուլիս 28, 2018-ին,

Այցելութիւն, առաւօտեան ժամը 10:30-ին
Արարողութիւն, ժամը 11:00-ին
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5

Թաղման կարգ՝ Եորք Գերեզմանատան մէջ
Մաս 30 – թիւ 2357
160 Beecroft Rd, North York, ON M2N 5Z5

Մահուան 40-օրուայ առթիւ հոգեհանգստեան արարողութիւն
կը մատուցուի Սբ. Երրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, Օգոստոս 26, 2018–ին

Այս տխուր առիթով, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեանը եւ Ծխական Խորհուրդը
իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն Ալլահվերդի ընտանիքի բոլոր հարազատներուն եւ բարեկամներուն:

Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրատուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

 

Donate