Important Announcement

Important Announcement

 

Dear Faithful,

As of Monday, April 19, 2021, according to the announcement of the Province of Ontario, the attendance inside the church will be restricted to 10 people, including priests, deacons and choir members.

The Sunday Divine Liturgies and Wednesday evening prayer services will take place behind closed doors. We encourage you to follow the live-stream of the services on Facebook/TorontoArmenianChurchBaptisms, weddings and funerals will continue to take place at the church with a maximum of 10 people in attendance.

Please contact the Church office for an appointment prior to your visit or if you have any questions or concerns, Tel: 416-431-3001 ext. 226 or by email: info@TorontoArmenianChurch.com

Thank you for your cooperation.
Stay safe and healthy.
Parish Council, Holy Trinity Armenian Church

Յայտարարութիւն❗️
Սիրելի հաւատացեալներ,Օնթարիոյի Կառավարութեան յայտարարութեան համաձայն, Երկուշաբթի, 19 Ապրիլ, 2021-էն սկսեալ, Կիրակնօրեայ Պատարագները, Հոգեհանգստեան արարողութիւնները, ինչպէս նաեւ Չորեքշաբթի երեկոյներու աղօթքները տեղի պիտի ունենան գոց դռներու կարգով:
Ձեզի կը քաջալերենք Եկեղեցւոյս դիմատետրի էջի միջոցաւ հետեւիք արարողութիւններուն: Մկրտութեան, պսակի եւ յուղարկաւորութեան արարողութիւններ պիտի շարունակուին կատարուիլ, սակայն ըստ սահմանուած օրէնքին, այս ընթացքին առաւելագոյնը 10 հոգի կրնայ ներկայ գտնուիլ եկեղեցւոյ շէնքի տարածքին մէջ:
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար հաճեցէք կապ հաստատել եկեղեցւոյս գրասենեակին հետ`416 431 3001 Ext 226 կամ ե-նամակով՝ info@TorontoArmenianChurch.com

Առողջութեան եւ խաղաղութեան բարի մաղթանքներով,
Սբ. Երրորդութիւն Հայց Առաք. Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդ

Donate