First Meeting of Altar Service Training Program

First Meeting of Altar Service Training Program

HTAC Press Office

On August 26, under the fatherly care of Parish Priest Rev. Fr. Zareh Zargarian, a group of young people attended the first meeting of Altar Service Training Program. This program is intended for training and recruiting the youth to serve at the Holy Altar and will provide a great opportunity to learn more about Armenian Church and its traditions. The program is also aimed to help them develop a spiritual approach to their daily challenges based on Christian Values.

4DT

 

ԽՈՐԱՆԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒԹԵԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄԸ
Ս.Ե.Հ.Ա.Ե. Մամլոյ Գրասենեակ

Օգոստոս 26, 2016-ին եկեղեցւոյս Հոգեւոր Հովիւ Արժ. Տէր Զարեհ Ա. Քահանայ Զարգարեանի հայրական խնամքի ներքեւ տեղի ունեցաւ Խորանի Սպասարկութեան Դասընթացքի առաջին հանդիպումը՝ համայնքէն խումբ մը պատանիներու հետ: Սոյն դասընթացքի նպատակն է երիտասարդ սերունդը ծանօթացնել մեր հազարամեայ եկեղեցւոյ աստուածադրոշմ աւանդութիւններուն եւ պատրաստել զանոնք մեծագոյն յարգանքով ու պատասխանատուութեամբ ծառայելու Աստուծոյ Ս. Խորանին:

5DT

3DT
1DT

2DT

Donate