Sassoun Dance Registration

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 04/09/2015 - 08/09/2015
All Day

Location
HTAC

Categories


Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Սասուն Պարախումբի 12-րդ տարւոյ արձանագրութիւնները պիտի սկսին Սեպտեմբեր 2015-ին

14 տարեկանէն վեր՝ Սեպտեմբեր 4-ին երեկոյեան ժամը 8-10

8-13 տարեկան՝ Սեպտեմբեր 8-ին երեկոյան ժամը 7-8-ը եկեղեցւոյ «Մակարոս Արթինեան» սրահին մէջ:

Հասցէ՝ 920 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5 – Հեռախօս՝ 416-431-3001.

SASSOUN_Registration Ad_2015

Events