Sassoun Dance Ensemble’s Annual Concert

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 11/06/2017
All Day

Location
Armenian Youth Centre

Categories


Our youth are practising hard for their 13th annual performance: A celebration of the work of Vanoush Khanamirian, National Artistic Director of the State Dance Ensemble of Armenian from 1968-1993.
The performance is on Sunday, June 11, 2017.
For tickets please call Church office at: 416-431-3001 / Email: info@TorontoArmenianChurch.com

Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Սասուն Պարախումբհ կը պատրաստուի 13-րդ տարեկան ելոյթին համար, նուիրուած Ժողովրդական Արտիստ՝ Վանուշ Խանամիրեանի անմար վաստակին:
Ելոյթը տեղի պիտի ունենայ Կիրակի, Յունիս 11, 2017-ին: Տոմսերու համար հեռաձայնել եկեղեցւոյս գրասենեակ 416-431-3001 թիւին։

Events