Isabel Bayrakdarian, Soprano

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 29/04/2018
All Day

Location
HTAC

Categories


ANNOUNCEMENT

Dear Faithful,
This message is to inform you that Isabel Bayrakdarian’s travel plans have changed. Furthermore, she won’t be able to take part in the Divine Liturgy at Holy Trinity Armenian Church on April 29, and the ensuing ceremony has been cancelled.
Thank you,
Parish Council,
Holy Trinity Armenian Apostolic Orthodox Church

 

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Սիրելի Հաւատացեալներ,

Այսու կը տեղեկացնենք, որ Իզապէլ Պայրագտարեանի ճամբորդական ժամանակացոյցի փոփոխութեան բերմամբ, ան պիտի չկարենայ մասնակցիլ Կիրակի, Ապրիլ 29-ին, Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ մէջ կայանալիք, Սուրբ
Պատարագի երգեցողութեան ու յաջորդող արարողութեան:

Շնորհակալութեամբ՝
Ծխական Խորհուրդ
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցի

Events