Fundraiser Reception for the Forest of Hope

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 10/09/2016
8:30 pm

Location
Armenian Community Centre

Categories


Construction of the Armenian Genocide Memorial “Forest of Hope” is underway in the City of Markham.

On this occasion a special Fundraising Reception will be held on Saturday, September 10th, 2016 at 8:30pm at the Armenian Community Centre of Toronto.

The fundraiser will be chaired by His Worship Mr. Frank Scarpitti, mayor of the City of Markham.

Come out and support this very important project, which will be the permeant legacy of the Armenian Genocide Centennial in the GTA.

Հայկական Ցեղասպանութեան հարիւրամեակի «Յիշատակի Պուրակ»-ի ծառատնկումի աշխատանքները արդէն իսկ սկսած են պիտի աւարտին Սեպտեմբերի կիսուն: Պուրակը պիտի ըլլայ Ցեղասպանութեան հարիւրամեակին նուիրուած մնայուն յուշարձան մը Մարքամի մէջ:

Այս առիթով հանգանակային ընդունելութիւն մը տեղի պիտի ունենայ Շաբաթ, 10 Սեպտեմբեր 2016, երեկոյեան ժամը 8:30-ին մասնակցութեամբ Թորոնթոյի մէջ գործող բոլոր հայկական հաստատութիւններուն, միութիւններուն ու կազմակերպութիւններուն եւ հովանաւորութեամբ՝ Մարքամի քաղաքապետ Յարգարժան Պարոն Ֆրանք Սքարբիթիի:

Events