Feast of St. Ghevond the Priest and His Companions

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 02/02/2016
All Day

Location
HTAC

Categories


Feast of St. Ghevond the Priest and His Companions

The Feast of St. Ghevond the Priest and His Companions is dedicated to the blessed memory of the Armenian priests who fought alongside St. Vartan and the entire Armenian Nation for their Christian faith in 451 A.D. in the Battle of Avarayr.
The eldest among them was Priest St. Ghevond, and among his companions were Catholics Hovsep, Bishop Sahak of Syunik, Bishop Tatik of Basen, Priest Mushe or Mushegh, Priest Arshen, Priest Samuel, Deacons Abraham and Kajajn.
After the Battle of Avarayr the Persian King Hazkert took revenge on Armenians and ordered to kill the brave priests.
According to the tradition the day of the Feast of St. Ghevond the Priest and His Companions is the day of the clergy.

Սրբոց Ղևոնդյանց քահանաների հիշատակության օր

Ավանդության համաձայն՝ այդ օրը բոլոր քահանաների տոնն է: Ղևոնդյան քահանաներն Ավարայրի ճակատամարտում սրբացած քաջորդիներն են: Նրանք քայլում էին հայոց բանակի առջևից և իրենց բոցաշունչ խոսքերով քաջալերում, ոգի ու ուժ հաղորդում Քրիստոսի եկեղեցու և հայոց ինքնության համար պարսից զորքերի դեմ ոտքի ելած հայ մարտիկներին: Տարիքով ավագը Ղևոնդ Երեցն էր, ում անվան կողքին հայ պատմիչները հիշատակում են նաև Յովսեփ կաթողիկոսի, Սահակ եպս. Ռշտունյացի, Բասենյաց Թաթիկ եպիսկոպոսի, Մուշե կամ Մուշեղ քահանայի, Արշեն երեցի, Սամվել քահանայի, Աբրահամ և Քաջաջն սարկավագների անունները: Վարդանանց հերոսամարտից հետո պարսից Հազկերտ արքան վրեժխնդիր եղավ հայոց քաջերից: Նրա հրամանով նահատակվեցին հայոց քաջարի հոգևորականները: Ղևոնդյանց սրբերի հիշատակը Հայ Առաքելական եկեղեցին նշում է Բուն Բարեկենդանին նախորդող երեքշաբթի օրը:

Heroes of Avarayr 2

Events