Church Volunteers Appreciation Party

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 18/01/2014
7:00 pm - 11:00 pm

Location
HTAC

Categories


 

 

 

 

Volunteers Appreciation Party Jan 18 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dear Beloved in Christ,

It is our pleasure to invite you and the members of your committee to The Annual Volunteers Appreciation Party on Saturday, January 18th, 2014 at 7:00PM at Magaros Artinian Hall. This is an opportunity for us to thank you for contributing your time, skills and talents to make our church an even better place, to serve our Lord, support one another and to form new friendships and strengthen the old ones.
Please share this invitation with all members of the auxiliary bodies and committees that you are part of and inform us about the number of attendees no later than January 14th, 2014 by replying to this email or calling the church office at 416-431-3001 Ext. 226.

We are looking forward to see you all there.

With love & prayer,

Fr. Zareh Zargarian & the Parish Council
Holy Trinity Armenian Church

 

Սիրելիներ Ի Քրիստոս,

Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ Հոգեւոր Հովիւ եւ Ծխական Խորհուրդը, սիրով կը հրաւիրեն ձեզ ներկայ գտնուելու Եկեղեցւոյս Կամավորներու Գնահատանքի Խրախճանքին, որը տեղի պիտի ունենայ, Շաբաթ, 18 Յունուար, 2014, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, «Մակարոս Արթինեան» սրահին մէջ:

Ձեր ներկայութիւնը վայելելու ուրախութեամբ՝

Մնամք սիրով եւ աղօթքով՝

Հոգեւոր Հովիւ եւ Ծխական Խորհուրդ
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ

Events