Church Volunteers Appreciation Party

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 30/01/2016
7:30 pm - 11:00 pm

Location
HTAC

Categories


W VAP 2016

 

Սիրելիներ Ի Քրիստոս,
Սիրով կը հրաւիրենք ձեզ ներկայ գտնուելու Սուրբ Երրորդութիւն Առաք. Եկեղեցւոյ Կամաւորներու Գնահատանքի Խրախճանքին, որը տեղի պիտի ունենայ, Շաբաթ, 30 Յունուար, 2016, երեկոյեան ժամը 7:30-ին, «Մակարոս Արթինեան» սրահին մէջ:
Ձեր ներկայութիւնը վայելելու ուրախութեամբ՝
Մնամք սիրով՝
Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան եւ Ծխական Խորհուրդ
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ

 

Dear Beloved in Christ,
It is our pleasure to invite you and the members of your committee to The Annual Volunteers’ Appreciation Party on Saturday, January 30th, 2016 at 7:30PM at “Magaros Artinian” Hall. This is an opportunity for us to thank you for contributing your time, skills and talents to make our church an even better place, to serve our Lord, support one another and to form new friendships and strengthen the old ones.
Please share this invitation with all members of the auxiliary bodies and committees that you are part of and inform us about the number of attendees no later than January 25th, 2016 by calling the church office at 416-431-3001 or by email: info@TorontoArmenianChurch.com.
We are looking forward to see you all there.
With love & prayer,
Fr. Zareh Zargarian & the Parish Council
Holy Trinity Armenian Church

Events