ANNUAL BAZAAR – ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 06/11/2016
12:30 pm

Location
HTAC

Categories


_htac-bazaar-2016-s

ՍՈՒՐԲ  ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՑ. ԱՌԱՔ. ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ

ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԻՈՒԹԻՒՆԸ  ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ`

ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ

Ծախու զանազան պիտոյքներ, զարդեր

Հայկական համեղ Ճաշեր

Ախորժաբեր անուշեղէն ու խմորեղէններ

Բոլորդ սիրով հրաւիրուած էք ձեր բարեկամներով

Կիրակի, Նոյեմբեր 6, 2016 կ.ե. 12:30-էն 5:00
Եկեղեցւոյ «Մակարոս Արթինեան» սրահին մէջ

Մանրամասն տեղեկութիւններու համար հաճեցէք հեռաձայնել
եկեղեցւոյս գրասենեակ 
416-431-3001 թիւին

920 Progress Avenue, Toronto, ON.

***************

ANNUAL BAZAAR

HOLY TRINITY ARMENIAN CHURCH

WOMEN’S GUILD

Invites you to

Sunday, November 6, 2016 from 12:30 p.m. to 5:00 p.m.

Various Gift Items for Everyone

Delicious Armenian Dishes

Sweets & Pastries

Books, DVDs & CDs

For details and table bookings please call church office at: 416-431-3001.

Events