88th Anniversary HTAC Parish

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 04/12/2016
All Day

Location
HTAC

Categories


htac-88-t-web

__htac-88-2

Holy Trinity Armenian Apostolic Orthodox Church Celebrates 
The 88th Anniversary of the Establishment of the Church Parish
 
Anniversary Divine Liturgy
Sunday, December 4, 2016 at 10:30 AM
Celebrant
His Grace Bishop Abgar Hovakimian
Primate of the Armenian Church Canadian Diocese
 
Following Divine Liturgy
ANNIVERSARY BANQUET & CULTURAL PROGRAM
at the “Magaros Artinian” Hall of the Church
Tickets: $60 (Tax receipt will be issued)
 
To book your table and purchase tickets, please call the church office
at 416-431-3001 by November 25, 2016

920 Progress Avenue, Toronto, ON

 

Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցին
Կը տօնախմբէ
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 88-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ

Կիրակի, 4 Դեկտեմբեր, 2016

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ
Գանատահայոց Թեմի Բարեխնամ Առաջնորդ՝
Գերաշնորհ Տէր Աբգար Եպս. Յովակիմեան

Յաւարտ Ս. Պատարագի
ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ
Եկեղեցւոյ «Մակարոս Արթինեան» սրահին մէջ

Հաճեցէք ձեր տեղերը ապահովել մինչեւ Նոյեմբեր 25, 2016,
հեռաձայնելով եկեղեցւոյ քարտուղարութեան՝ 416-431-3001 թիւին:

Events