87th Anniversary of HTAC Parish

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 06/12/2015
All Day

Location
HTAC

Categories


W HTAC 75 poster 2

 

Holy Trinity Armenian Church Celebrates

the 87th Anniversary of the Establishment of the Church Parish

Anniversary Divine Liturgy – Sunday, December 6, 2015 at 10:30 AM

Celebrant: His Grace Bishop Abgar Hovakimianշ Primate of the Armenian Church Canadian Diocese

Assisted by: Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian
Deacons  & Acolytes

With the participation of The Church Choir, conducted by Mr. Shahe Altounian

Following Divine Liturgy
ANNIVERSARY BANQUET & CULTURAL PROGRAM
at the “Magaros Artinian” Hall of the Church


Tickets: $50

To book your table and purchase tickets, please call the church office at 416-431-3001 by November 27, 2015

920 Progress Avenue, Toronto, Ontario

 

 

Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցին
Կը տօնախմբէ
ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 87-ՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁԸ

Կիրակի, 6 Դեկտեմբեր, 2015

ՀԱՆԴԻՍԱՒՈՐ ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Պիտի պատարագէ եւ քարոզէ
Գանատահայոց Թեմի Բարեխնամ Առաջնորդ՝
Գերաշնորհ Տէր Աբգար Եպս. Յովակիմեան

 

Սբ. Սեղանին պիտի սպասարկեն
Արժ. Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան
Բարեշնորհ սարկաւագներ եւ դպիրներ

Պատարագի երգեցողութիւն՝
Խմբավարութեամբ Շահէ Ալթունեանի

Յաւարտ Ս. Պատարագի
ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ
Եկեղեցւոյ «Մակարոս Արթինեան» սրահին մէջ

Մուտքի Նուէր՝ $50

 

Հաճեցէք ձեր տեղերը ապահովել մինչեւ Նոյեմբեր 27, 2015,
հեռաձայնելով եկեղեցւոյ քարտուղարութեան՝ 416-431-3001 թիւին:

Events