Toronto Public Health – Lockdown Announcement

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 23/11/2020 - 28/12/2020
All Day

Location
HTAC

Categories


 
Dear faithful,
As of Monday, November 23, 2020, according to the announcement of the Province of Ontario, Toronto has moved to Grey Zone – Lockdown.
This means the attendance inside the church is restricted to 10 people, including priests, deacons and staff.
The Sunday Divine Liturgies and Wednesday evening prayer services will take place behind closed doors. We encourage you to follow the live-stream of the services on Facebook/TorontoArmenianChurch
Baptisms, weddings and funerals will continue to take place at the church with a maximum of 10 people in the entire building.
The current situation will be in effect for the next 28 days.
Please contact the Church office for an appointment prior to your visit or if you have any questions or concerns.
416-431-3001 ext. 226 or by email: info@TorontoArmenianChurch.com
Thank you for your cooperation. Stay safe and healthy.
Parish Council, Holy Trinity Armenian Church

***

Սիրելի հաւատացեալներ,
Օնթարիոյի Կառավարութեան յայտարարութեան համաձայն, Երկուշաբթի, 23 Նոյեմբեր, 2020-էն սկսեալ, Թորոնթօն անցած է Մոխրագոյն Գօտի, որը կը նշանակէ արգելափակման մէջ կը գտնուինք – Grey Zone – Lockdown.
Կիրակնօրեայ Պատարագները, Հոգեհանգստեան արարողութիւնները, ինչպէս նաեւ Չորեքշաբթի երեկոներու աղօթքները տեղի պիտի ունենան գոց դռներու կարգով: Ձեզի կը քաջալերենք Եկեղեցւոյս դիմատետրի էջի միջոցավ հետեւիք արարողութիւններուն:
Մկրտութիւններ, պսակներ եւ յուղարկաւորութեան արարողութիւններ պիտի շարունակուին կատարուիլ, առաւելագոյնը 10 ներկաներով, ամբողջ շէնքի տարածքին մէջ:
Ներկայ դրութիւնը պիտի շարունակուի մինչեւ 28 օր:
Յաւելեալ տեղեկութիւններու համար հաճեցէք կապ հաստատել եկեղեցւոյս գրասենեակին հետ`
416 431 3001 Ext 226 կամ ե-նամակով՝  info@TorontoArmenianChurch.com
Առողջութեան եւ խաղաղութեան բարի մաղթանքներով,
Սբ. Երրորդութիւն Հայց Առաք. Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդ

Events