ՆՆջեցեալ Էլիանոր Աչիկ Օհանեան Յովհաննիսեան – The Late Elianor Achig Ohanian Hovhannisyan