12. Զապէլ Խունկանեան – Zabel Khounganian

12. Զապէլ Խունկանեան – Zabel Khounganian

12. Զապէլ Խունկանեան - Zabel Khounganian