11. Ասթիք Ալթունի- Asdik Altun

11. Ասթիք Ալթունի- Asdik Altun

11. Ասթիք Ալթունի- Asdik Altun