98th Annual Assembly of Holy Trinity Armenian Apostolic Church

The 98th and 2nd Annual Assembly of Holy Trintiy Armenian Apostolic Church of Toronto and «Barev» Canadian Armenian Community Services Centre respectively took place on Sunday, April 28, 2019, at 2:30 pm in the «Magaros Artinian» hall of the church. The assembly was under the auspices of the Primate, His Grace Bishop Apkar Hovakimian. Present… Read More »

Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ 98-րդ Ընդհանուր Անդամական Ժողով

Մատաթ Բ. Մամուրեան Թորոնթոյի Ս. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. եկեղեցւոյ 98-րդ  եւ գանատահայ համայնքներու ծառայութեան «Բարեւ» Կեդրոնի 2-րդ տարեկան անդամական ժողովը գումարուեցաւ Կիրակի, 28 Ապրիլ 2019ի յետ միջօրէի ժամը 2:30-ին եկեղեցւոյս «Մակարոս Արթինեան» Սրահին մէջ: Նախագահութեամբ թեմիս բարեխնամ Առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Աբգար Եպս. Յովակիմեանի, ժողովին ներկայ էին, փոխառաջնորդ եւ եկեղեցւոյս հովիւ Տ. Զարեհ Աւագ Քհնյ. Զարգարեան… Read More »

A Letter of Appreciation

Easter Sunday, Սուրբ Զատիկ 2019

Easter: the feast of the Resurrection of our Lord Jesus Christ. Supplementing each other the Gospels convey the miracle of Christ‘s resurrection (Matthew 28:18, Mark 16:1-10, Luke 24:1-12, John 20:1-10). The oil bearing women went to the tomb to anoint Jesus with sweet spices and they said among themselves: “Who will roll away the stone… Read More »

Holy Saturday – Աւագ Շաբաթ 2019

Ճրագալոյց Սբ. Զատկուայ; Շաբաթ, Ապրիլ 20, 2019 – Պատարագիչ եւ Քարոզիչ՝ Արժ. Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան – Սուրբ Երրորդութիւն Հայց.Առաքելական Եկեղեցի, Թորոնթօ: Easter Eve – Saturday, April 20, 2019, the Scripture reading of Books of the Prophets started at 5:00PM. Special thanks to Mrs. Sirvart Mikaelian for preparing the readers and to our students… Read More »

Washing of the Feet Service 2019 – Կարգ Ոտնլուայի

On Thursday, April 18, 2019 His Grace Bishop Abgar Hovakimian, Primate of the Armenian Church Diocese of Canada conducted the ceremony of the Washing of the Feet at Holy Trinity Armenian Church of Toronto. The students of graduating class of St. Sahag & St. Mesrop Armenian Saturday School took part in this ceremony. Christ, displaying… Read More »

INVITATION: 98th ANNUAL MEMBERSHIP MEETING

Dear Member, You are cordially invited to the Holy Trinity Armenian Church’s 98th Annual Membership Meeting and the 2nd Annual Meeting of the Canadian Armenian Community Services Centre – Barev Centre, presided by His Grace Bishop Abgar Hovakimian, Primate of the Armenian Church Diocese of Canada, that will take place on Sunday, April 28, 2019… Read More »

The Visit of Princess Véronique Murat to Holy Trinity Armenian Church

  HTAC Press Office On Sunday, March 31, 2019 by the invitation of Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar and Parish Priest, distinguished guests: Princess Véronique Murat, spouse of Prince Alain Murat (direct descendant of Emperor Napoléon Bonaparte) and Dr. Helen Vari, Honorary Colonel of the Toronto Scottish Regiment and Co-Founder of George and Helen… Read More »

Announcement

  On March the 1st, 2019, the Diocese and the Holy Trinity Armenian Church announced the successful purchase of the AGBU property next to the Holy Trinity Armenian Church, located at 930 Progress Ave., Toronto, for $8.5 million. This is a historic achievement by the Armenian Holy Apostolic Church, Canadian Diocese at large and Holy… Read More »

Announcement: PURCHASE of 930 PROGRESS AVENUE, TORONTO PROPERTY

ANNOUNCEMENT THE ARMENIAN HOLY APOSTOLIC CHURCH CANADIAN DIOCESE PURCHASES 930 PROGRESS AVENUE, TORONTO PROPERTY   It is with great pleasure that the Armenian Apostolic Church Canadian Diocese announces to our faithful and community at large, that on Thursday February 28, 2019, after exercising its right of first refusal on January 29, 2019, became the legal… Read More »