BLESSING OF THE WATER CEREMONY

BLESSING OF THE WATER CEREMONY

“Take the finest spices….and make of these a sacred anointing oil blended as by the perfumer; it shall be a holy anointing oil.” (Exodus 30:23-25)
On Sunday, October 11, 2015 Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church celebrated the Divine Liturgy and  conducted the Blessing of the Water ceremony with newly blessed Victory Muron from the Holy Mother See of Etchmiadzin. The Deacons, Sub-Deacons and Acolytes joined by the Church Choir assisted in this beautiful service.
Holy Muron holds a very special place of reverence in the Armenian Church from the earliest days of Christianity. It is believed that St. Thaddeus brought holy oil to Armenia that St. Gregory mixed with Muron that he blessed. To this day, whenever a new batch of the holy oil is prepared and blessed, some of the old Muron is mixed into the mixture, thus preserving the centuries-old continuity.

W IMG_5883

W IMG_5864

 

Ջրօրհնէքի Արարողութիւն

Ելից 30.22-33 «Առ քեզի պատուական բուրաւէտ համեմներ, -զուտ զմուռս՝ հինգ հարիւր սիկղ, անոր կէսին չափ՝ այսինքն երկու հարիւր յիսուն սիկղ բուրաւէտ խունկեղէգ, հինգ հարիւր սիկղ կասիա՝ սրբարանի սիկղին համեմատ, ու մէկ հիմէն ձէթ-, եւ օծումի ի՜ւղ շինէ զանոնք …»:
Կիրակի, Հոկտեմբեր 11, 2015-ին, Տէր Զարեհ Ա. Քհնյ. Զարգարեան, Հոգեւոր Հովիւ Սբ.Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ, Սբ. Պատարագի ընթացքին, Ջրօրհնէքի Արարողութիւն կատարեց Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնի մէջ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի  ձեռամբ օրհնուած Յաղթութեան Սրբալոյս Միւռոնով:
Ներկայ հաւատացեալները մասնակցելով այս հոգեպարար արարողութեան իրենց մասն ու բաժինը ստացան օրհնուած ջուրէն:
Տէր Հօր աղօթքն է որ Սրբալոյս Միւռոնով օրհնուած ջուրը հաւատքի զօրութիւն պարգեւէ ջուրը ըմպող բոլոր հաւատացեալներուն ու կատարեալ առողջութիւն պարգեւէ բոլոր հիւանդներուն։

 

Donate