Announcement About Church Attendance

Announcement About Church Attendance

Dear faithful,
As you may know the city of Toronto is currently in Grey Zone. According to the directions established by the officials, starting March 15, 2021, we can welcome very limited number of attendees (50 people) to our church. Kindly contact the church office in advance to register your names before coming to Sunday Mass or any religious sacrament at Holy Trinity Armenian Church. 
We encourage you to follow the live-stream of the services on Facebook/TorontoArmenianChurch
You can reach us at 416-431-3001 ext. 226 or by email: info@TorontoArmenianChurch.com
Thank you for your cooperation. Stay safe and healthy.
Parish Council, Holy Trinity Armenian Church
***
Սիրելի հաւատացեալներ,
Օնթարիոյի Կառավարութեան յայտարարութեան համաձայն, Թորոնթօն անցած է Grey Zone-ի.
Հետեւաբար, Կիրակնօրեայ Պատարագները, Հոգեհանգստեան արարողութիւնները, ինչպէս նաեւ Չորեքշաբթի երեկոյներու աղօթքները տեղի պիտի ունենան սահմանափակ թիւով անձերու ներկայութեամբ (50 հոգի):
Ձեզի կը քաջալերենք Եկեղեցւոյս դիմատետրի էջի միջոցավ հետեւիք արարողութիւններուն:
Ձեր անունը նախապէս արձանագրելու եւ յաւելեալ տեղեկութիւններու համար հաճեցէք կապ հաստատել եկեղեցւոյս գրասենեակին հետ` 416 431 3001 Ext 226 կամ ե-նամակով՝ info@TorontoArmenianChurch.com
Առողջութեան եւ խաղաղութեան բարի մաղթանքներով,
Սբ. Երրորդութիւն Հայց Առաք. Եկեղեցւոյ Ծխական Խորհուրդ
Donate