Late: Tony (Havin) Khoodian

Late: Tony (Havin) Khoodian

It is with deep sorrow and regrets that

Mrs. Manoushak Alexanian

Mr. & Mrs. Hormoz and Elma Khoodian
and children, Eric and Erica

Mr. & Mrs. Art and Caroline Keshishian
and children, Christopher, Andre & Brandon

Mr. & Mrs. Hovik and Cathrine Der Ashotian
and children, Ani & Anais

Announce the passing of their beloved
Husband, Father and Grandfather

TONY (HAVIN) KHOODIAN


1938 – 2018

The Funeral Service will take place
at Holy Trinity Armenian Church

920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5

Saturday, November 3, 2018

Funeral Service at 11:30 AM

Followed by the internment at
Elgin Mills Cemetery – Section 30 lot # 479
1591 Elgin Mills Rd E, Richmond Hill, ON L4S 1M9

Memorial Luncheon will follow at Persian Palace
10711 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 3E1

The 40th Day Requiem Service will be held on
Sunday, December 9, 2018

at Holy Trinity Armenian Church

In lieu of flowers donations may be made to
Holy Trinity Armenian Church and
Tel: (416) 431-3001

The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian and the Parish Council
extend their condolences to family members and ask faithful parishioners
to pray for the departed soul of the late
Tony Havin Khoodian.

****

Տիկին Մանուշակ Ալէքսանեան

Տէր եւ Տիկ. Հորմոզ եւ Էլմա Խուդեան
եւ զաւակները Էրիք եւ Էրիքա

Տէր եւ Տիկ. Արթ եւ Քարոլին Քէշիշեան
եւ զաւակները՝ Քրիսթոֆըր, Անդրէ եւ Բրանդըն

Տէր եւ Տիկ. Յովիկ եւ Քաթրին Տէր Աշոտեան
եւ զաւակները Անի եւ Անայիս

Կը գուժեն մահը իրենց սիրեցեալ
Ամուսնոյն, Հօր եւ Մեծ Հօր
՝

ԹՈՆԻ (ՀԱՎԻՆ) ԽՈՒԴԵԱՆԻ


1938 – 2018

Յուղարկաւորութիւնը պիտի կատարուի
Շաբաթ, 3 Նոյեմբեր 2018 ին

Սուրբ Երրորդութիւն ՀայցԱռաքԵկեղեցւոյ մէջ
920 Progress Avenue, Toronto, ON. M1G 3T5

Թաղման Արարողութիւն`ժամը 11:00-ին

 Թաղման կարգ – Elgin Mills գերեզմանատան մէջ
Մաս 30  թիւ 479
1591 Elgin Mills Rd E, Richmond Hill, ON L4S 1M9

Հոգեճաշի Հիւրասիրութիւն Persian Palace ճաշարանին մէջ
10711 Yonge St, Richmond Hill, ON L4C 3E1

Մահուան
 40-օրուայ առթիւ հոգեհանգստեան արարողութիւն
կը մատուցուի ՍբԵրրորդութիւն Եկեղեցւոյ մէջ
Կիրակի, 9 Դեկտեմբեր, 2018

Այս տխուր առիթովՏէր Զարեհ ԱՔհնյԶարգարեանը եւ Ծխական 
Խորհուրդը իրենց խորին ցաւակցութիւնները կը յայտնեն
հանգուցեալի ընտանիքին ու բոլոր հարազատներուն ու բարեկամներուն:

Կը խնդրուի փոխան ծաղկեպսակի նուիրտաուութիւններ կատարել
Սբ. Երրորդութիւն Հայց. Առաք. Եկեղեցւոյ
Հեռախօս՝ 416-431-3001

Donate