In sympathy with Rev. Archpriest Fr. Zargarian and his family

The Parish Council of the Holy Trinity Armenian Church of Toronto on behalf of the big family of the Church’s Auxiliary Bodies and Parishioners extend their sincere condolences to Vicar of the Armenian Holy Apostolic Church Canadian Diocese and Parish Priest of Holy Trinity Armenian Apostolic Orthodox Church Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, his wife, Yeretsgin Naira… Read More »

38th Annual Cardinal’s Dinner

Cardinal Thomas Collins welcomed 1,700 guests to the 38th Annual Cardinal’s Dinner on October 26, 2017. The proceeds of this annual event benefits over 30 charities. We are grateful for their contributions to the community! “May God bless each of us as, each in our own path of life, we seek to be faithful stewards… Read More »

Annual Bazaar of HTAC Women’s Guild

Following Divine Liturgy, the Women’s Guild of Holy Trinity Armenian Church held their annual bazaar on Sunday, October 29, 2017 at “Magaros Artinian” Hall. We thank all community members who attended the event and all vendors who participated and provided their goods and services. Your support to Women’s Guild’s mission is much appreciated. Please click… Read More »

Blessing of Parish Council

On Sunday, October 29, 2017, by the invitation of Vicar and Parish Priest, Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, the guest celebrant at Holy Trinity Armenian Apostlic Church was the Rev. Archpriest Fr. Parsegh Vanilyan. The Parish Council members were invited to the Holy Altar and were blessed by Fr. Zargarian and Fr. Vanilyan after which… Read More »

Vespers Service of Eastern and Oriental Orthodox Churches

On October 24, 2017, St. Mark Coptic Orthodox Church hosted a Vespers Service of Eastern and Oriental Orthodox Churches in Toronto with the presence of H.G. Bishop Makar of Sharkia and Asher of Ramadan City (Egypt). Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vacar and Parish Priest joined by Dn. Arman Galstyan represented the Armenian Apostolic Orthodox… Read More »

«ԲԱՐԵՒ» ԿԵԴՐՈՆԻ ՀՊԱՐՏԱՌԻԹ ԲԱՑՈՒՄԸ

Պէթթի Փանոսեան Տեսլականները շօշափելի իրականութեան վերածելը կ՛ենթադրէ անխախտ հաւատք, յարատեւ ջանք ու անսակարկ նուիրում, իսկ երբ այդ տեսլականին առաջնահերթ նպատակներէն մէկն է մշակոյթի ծիրէն ներս ծառայել ու նպաստել Հայրենիք-Սփիւռք կապի ամրապնդման, քայլ մը առաջ անցնելով՝ նոյն այդ տեսլականը կը վերածուի վսեմ առաքելութեան։ Ըստ արժանւոյն, տեղին է յիշել, թէ մշակութային, կրթական, ընկերային ու մարդասիրական ոլորտները ընդգրկող… Read More »

INAUGURATION OF BAREV CENTRE

By: Betty Panossian Transforming visions into a tremendous reality requires an unshakable faith, effort and devotion. When the primary goal of a vision is to serve and contribute towards the strengthening of the relations between Homeland and Diaspora, that vision becomes a mission. This mission of providing cultural, educational, social and humanitarian services to the… Read More »

Fr. Zargarian was awarded with Scarborough Guildwood Medal

On October 12, 2017, the Hon. John McKay, M.P. of Scarborough Guildwood presented the Scarborough Guildwood Medal to Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the Armenian Church Diocese of Canada and Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church of Toronto for his commitment and contributions to the community and for his active role in… Read More »

Barev Centre opens its doors to Canadian Armenian community

FOR IMMEDIATE RELEASE Canadian Armenian Community Services Centre 922 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5 Tel. 1 (833) HI BAREV (442-2738) www.barevcentre.com    Barev Centre opens its doors to Canadian Armenian community TORONTO, Ont., (September 30) — The Canadian Armenian Community Services Centre, known as Barev Centre, a non-profit organization, will launch on October 15,… Read More »

Բարեւ Կեդրոնի Մեկնարկը Գանատահայ Համայնքէն Ներս

922 Progress Avenue, Toronto, ON M1G 3T5 Tel. 1(833) HI BAREV (442-2738) www.barevcentre.com Բարեւ Գանատահայ Համայնքի Ծառայութիւններու Կեդրոնի Պաշտօնական Բացում Գանատահայ Համայնքի  Ծառայութիւններու Կեդրոնը, նոր անուանումով` «Բարեւ Կեդրոն», սկիզբ կ՛առնէ Հոկտեմբեր 15, 2017-ին, Թորոնթոյի Սուրբ Երրորդութիւն Հայց. Առաքելական եկեղեցւոյ ներքնայարկին մէջ։ Սոյն ծրագրին մասնակցելու եւ անոր գործունէութեան ուղեկից դառնալու նպատակով, Բարեւ կեդրոնը, որպէս ոչ շահութաբեր… Read More »

Events