Garo Paylan’s Public Meeting in Toronto

Կիրակի, Ապրիլ 30, 2017-ին, Թուրքիոյ խորհրդարանի հայ պատգամաւոր Կարօ Փայլան հանդիպում ունեցաւ Թորոնթոյի հայ համայնքին հետ։ On Sunday, April 30, 2017, Armenian Member of the Grand National Assembly of Turkey Garo Paylan had a public meeting at the Armenian Community Centre of Toronto.

Annual Synaxis of Oriental and Eastern Orthodox Clergy

Annual Synaxis of Oriental and Eastern Orthodox Clergy On May 2, 2017, Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Member of Steering Committee of the Oriental and Eastern Orthodox Clergy, attended the Annual Meeting at the Greek Metropolis of Toronto. The day begins with an Eastern Orthodox Paschal service attended by all clergy, followed by a keynote… Read More »

94th Annual Parish Assembly

HTAC Press Office The 94th Annual Parish Assembly of Holy Trinity Armenian Church took place on Sunday, May 7, 2017. Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Parish Priest invited His Grace Bishop Abgar Hovakimian, Primate, to open the assembly with prayer. The assembly officers were elected as follows: Chairman – Ara Boyajian, Recording Secretary – Armenian… Read More »

Inter-Denominational Event Dedicated to the Armenian Genocide

Հայոց Ցեղասպանութեան Նուիրուած Միջ-Յարանուանական Ձեռնարկ Թորոնթոյի Մէջ 24 Ապրիլ, 2017 Կազմակերպութեամբ՝ Թորոնթոյի Միջ-Յարանուանական Մարմնին, հիւրընկալութեան՝ Հայ Կաթողիկէ Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Եկեղեցւոյ: Օրուան բանախօսն էր՝ Գերապատիւ՝ Տ. Գեղարդ Ծ. Վրդ. Քիւսպէկեան, հովիւ՝ Թորոնթոյի Հայ Առքլ. Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ, նիւթ ունենալով՝ «Ցեղասպանութեան Նահատակներուն Սրբադասումը եւ անոր Կարեւորութիւնն ու Աւանդը»: Կատարուեցաւ Բարեխօսական կարգ, երգեցողութեամբ եւ երգեհոնի նուագակցութեամբ՝ Լենա… Read More »

Visit of Hon. Mitzie Hunter, Minister of Education & MP

On Sunday April 23, 2017, Divine Liturgy was celebrated by the Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian at Holy Trinity Armenian Apostolic Church. Following his sermon, dedicated to 102nd anniversary of the Armenian Genocide, Fr. Zargarian welcomed The Honourable Mitzie Hunter, the Minister of Education and Member of Provincial Parliament for Scarborough-Guildwood and invited her to… Read More »

Visiting Seniors on Easter

The visitation committee members, a branch of Holy Trinity Armenian Church’s Women’s Guild, arrange monthly visits to the Armenian Seniors which is always an uplifting and good day for them. On April 20 & 21, 2017, Rev Archpriest Fr. Zareh Zargarian, the Vicar of the Armenian Church Diocese of Canada and Parish Priest of Holy… Read More »

Faithin Canada 150

On the occasion of Canada’s 150 anniversary, Canadians everywhere are celebrating what makes our country feel like home. We’re celebrating the cornerstone of many people’s daily lives — their faith.Faith in Canada 150 exists to celebrate the role of faith in our life together during the anniversary celebrations in 2017. The Cabinet of Canadians is an… Read More »

Easter Celebration

HTAC Press Office On Easter Sunday, April 16, 2017 The Rev. Archpriest Fr. Zareh Zargarian, Vicar of the Armenian Church Diocese of Canada and Parish Priest of Holy Trinity Armenian Church of Toronto celebrated Divine Liturgy assisted by Rev. Fr. Datev Menengichian and The Rev. Archpriest Fr. Sarkis Gulyan. Accompanying the Liturgy were the Deacons,… Read More »

Holy Saturday, April 15, 2017

HTAC Press Office Holy Saturday, the destruction of hell, the Divine Liturgy of Candlemas, or Lighting of the Candles (Jragalouytgs): Holy Saturday is dedicated to Jesus’ burial (Matthew 27:56-61, Mark 15:42-47, Luke 23:50-56, John 19:38-42) and the sealing of the tomb. (Matthew 27:62-66). The body of Jesus was taken down from the cross and wrapped… Read More »

Good Friday 2017

HTAC Press Office Good Friday, The crucifixion and burial of the Lord The Church commemorates the passions and crucifixion of Jesus Christ (Matthew 27:32-44, Mark. 15:21-32, Luke 23:26-43, John 18:17-27). After the Passover the Roman soldiers led by Judah arrested Jesus in the garden of Gethsemane. The passions of Christ begin from that moment. The… Read More »

Events